รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding เสม็ด 2 วัน

www.traveleastthailand.orgดำน้ำ

จากนั้นเดินทางไป ดำน้ำดูปะการัง และ ชมปลาสวยงามบริเวณหมู่เกาะเสม็ด (ทั้งหมด 6 เกาะ) (ใช้เวลาโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) กิจกรรม Team Building เช็คเอาท์ออกจากที่พักนำท่านลงเรือ เดินทางกลับยัง ท่าเรือโชคกฤษดา เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝากตามอัธยาศัย ที่ ตลาดบ้านเพ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG16-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ระยอง – ท่าเรือโชคกฤษดา เกาะเสม็ด – ดำน้ำดูปะการัง

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  ถึง ท่าเรือโชคกฤษดา บ้านเพ
 

นำท่านลงเรือ เพื่อเดินทางยังที่พัก เช็คอินเข้าที่พัก พร้อมเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย

12.00

จากนั้นเดินทางไป ดำน้ำดูปะการัง และ ชมปลาสวยงามบริเวณหมู่เกาะเสม็ด (ทั้งหมด 6 เกาะ) (ใช้เวลาโดยประมาณ 5 ชั่วโมง))

 
www.traveleastthailand.orgดำน้ำ 
  แวะ รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (2) ณ. เกาะกุฎี เสม็ด
16.00  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรม Team Building - ซื้อของฝากตามอัธยาศัย ที่ ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00  กิจกรรม Team Building
10.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พักนำท่านลงเรือ เดินทางกลับยัง ท่าเรือโชคกฤษดา เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝากตามอัธยาศัย ที่ ตลาดบ้านเพ
 
www.sites.google.comบ้านเพ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารตำนานป่า
 13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 590 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์