รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม CSR เขาใหญ่ 3 วัน

9054-program-activity-csr-kao-yai-3-days.jpg

ทัวร์ท่องเที่ยวแพคเก็จทัวร์ กิจกรรม CSR กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ – ฟังบรรยายธรรมมะ บริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง เสริมด้วยโปรแกรมเที่ยวเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไร่ทองสมบูรณ์ เล่นกิจกรรมภายในไร่ทองสมบูรณ์ เพื่อความสนุกสนาน และ ผ่อนคลาย 

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMA2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ไร่ทองสมบูรณ์ - The Chocolate Factory

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

10.00

นำคณะทัวร์ทางสู่ ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า โกคาร์ท, รอกลอยฟ้า, คาร์ทครอส, ล็อกไรด์ (เล่นเครื่องเล่นได้ฟรี 2 ชนิดต่อท่าน)

 
www.traave.comไร่ทองสมบูรณ์  
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารไร่ทองสมบูรณ์
13.00 นำท่านชม The Chocolate Factory ร้านอาหารและเบเกอรี่ในบรรยากาศชิลๆ สไตล์ลอฟท์ในโทนสีดำเทาสวยงาม จำลองบรรยากาศให้เหมือนโรงงาน Chocolate บรรยากาศภายนอกล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวให้ความสดชื่น ร่มเย็น ภายในร้านมีทั้งโซน Indoor และ Outdoor ให้เลือกนั่ง เมนูอาหารในร้านจะเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นอิตาเลียนและไทย เพื่อให้ถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 
www.triptravelgang.comช้อกโกแลตแฟคทอรี่  
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) กิจกรรม CSR - พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.30 นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อไปทำ กิจกรรม CSR กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ โดยวิธีการขุดถอนรากออก และ นำไปทิ้ง
 
www.khaoyainationalpark.comกำจัดวัชพืช  
หรือ นำท่านเดินทางไปบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆได้มีอุปกรณ์การเรียนที่ดีต่อไป
หรือ นำท่านเดินทางไปยัง วัดมกุฏคีรีวัน นำทุกท่านทำกิจกรรม CSR กวาดลานวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวเขาใหญ่
 

นำท่านเข้าที่พัก

18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม   – วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00

เดินทางสู่ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม  เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณพงษ์ชัย จินดาสุข นักธุรกิจผู้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ในเครือจินดาสุขกรุ๊ป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะที่คุณพงษ์ชัยสะสมไว้ มีทั้งภาพวาดจากฝีมือศิลปินชั้นครูระดับประเทศหลายร้อยภาพ รวมถึงงานประติมากรรมอีกจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม  สร้างขึ้นบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ของตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่าใดนัก ภายในพื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร และมีสวนประติมากรรมอยู่ด้านหน้า ภายใน  "อาคารหอศิลป์" จะประกอบไปด้วยห้องแสดงภาพและสื่อผสมถึง 3 ห้อง ภายในจัดแสดงงานศิลป์จากศิลปินชั้นครูหลากหลายแนว อาทิเช่น อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อ.ชลูด นิ่มเสมอ, อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.ประหยัด พงษ์ดำ ฯลฯ รวมถึงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆ ด้วย รวมถึงพื้นที่กลางแจ้งที่จัดแสดงงานศิลป์ หากใครชื่นชอบงานศิลปะ มาเที่ยวที่นี่คงจะเดิน ชมกันเพลินเลยทีเดียว

 
www.paiduaykan.comเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม 
 12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารครัวหญ้าคา
  นำท่านชม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่ประดิษฐาน "พระพุทธสกลสีมามงคล" เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อใหญ่" เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบทนั่งปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกวัาง 27 เมตร สูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตรหรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ ส่วนความสูงขององค์พระ 45 เมตร หมายถึง พระพุทธองค์โปรดเวไนยสัตว์อยู่ 45 พรรษา หรือเรียกว่าทรงทำพุทธกิจอยู่ 45 พรรษา หลังจากที่ตรัสรู้แล้วทางขึ้นไปนมัสการองค์พระเป็นบันไดแยกออกสองข้าง เป็นรูปโค้งเว้าเหมือนขอบใบโพธิ์ นับรวมทั้งด้านซ้ายและขวาทั้งหมด 1,250 ขั้นซึ่งหมายถึง จำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกัน โดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา
 
www.touronthai.comวัดปุณณาราม 
  พร้อมแวะซื้อของฝาก ที่ ร้านครูต้อ นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
 18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 796 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์