รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม CSR สมุทรสงคราม 1 วัน

www.thailandtourismdirectory.go.thปลูกป่าชายเลน

นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ แหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ซึ่งทางกองทัพเรือได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493. การดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ มุ่งเน้นที่จะอนุบาลเต่าทะเล

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SKM1-1BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. สมุทรสงคราม - ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต. คลองโคน - ซื้อของฝากของดีของ จ. สมุทรสงคราม (OTOP) ร้านแตน 88 หรือ ดอนหอยหลอด - กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.30

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. สมุทรสงคราม โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
09.30 ถึง ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต. คลองโคน
10.30  ลงเรือหางยาวล่องชมระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน / ให้อาหารลิงแสม / ชมฟาร์มหอยแครงทำกิจกรรมปลูกป่า แบบปลูกเสริมในป่าใหญ่ หรือ ปลูกแบบไถ่กระดาน
 
www.thailandtourismdirectory.go.thปลูกป่าชายเลน 
11.30  เดินทางขึ้นฝั่ง  อาบน้ำล้างตัว
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต. คลองโคน
  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝากของดีของ จ. สมุทรสงคราม (OTOP) ร้านแตน 88 หรือ ดอนหอยหลอด
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1601 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์