รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม CSR พัทยา 1 วัน

9206-tour-ban-krut-2-days

เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อ เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI16-1BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ– ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า -  กิจกรรมCSR อนุบาลปะการัง – หาดเตยงาม- กรุงเทพฯ 

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00

เดินทางถึง ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กล่าวต้อนรับ วิทยากรทหารบรรยายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ/ ปะการัง

นำทุกท่านทำ กิจกรรมCSR อนุบาลปะการัง 7 - 10 ท่าน / แปลง

 
www.sattahipnavyteam.blogspot.comอนุบาลปะการัง 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  อิสระเล่นน้ำที่ หาดเตยงาม เป็นหาดที่มีความสวยงามอันดับต้นๆ ของสัตหีบด้วยเม็ดทรายที่ขาวละเอียด หาดทรายกว้างในช่วงที่น้ำลง น้ำทะเลใสและสีฟ้าคราม ทำให้หาดเตยงาม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
 
www.pantip.comหาดเตยงาม 
  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 989 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์