รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม CSR ระยอง 1 วัน (ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ)

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ.jpg

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม CSR นำท่านชม ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส และ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ให้ท่านได้ทำ กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ณ ปากน้ำประแส ระยอง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG17-1BKK

 

ทัวร์วันเดียว) กรุงเทพฯ - จ. ระยอง – กิจกรรม CSR ที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ -อนุสาวรีย์สุนทรภู่ – ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR ที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ
  ปล่อยปู ปล่อยหอย คืนสู่ธรรมชาติ พร้อมรับฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่ (โดยประมาณ 1 ชม.)
 
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ.jpg  
หรือ  
  บวชต้นไม้ โดยเขียนชื่อไว้ที่ผ้าจีวรพระสำหรับบวชต้นไม้ มีพิธีทางสงฆ์ ให้พร (โดยประมาณ 2 ชม.)
 
บวชต้นไม้ 
หรือ  
  กวาดลานเจดีย์ ทำความสะอาด ณ พระเจดีย์กลางน้ำ (โดยประมาณ 2 ชม.)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารตำนานป่า
  นำท่านเดินทางไปนมัสการ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเนื้อที่ 8.5 ไร่ ภายในบริเวณมีรูปปั้นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี บรรยากาศร่มรื่น
 
www.ssites.google.comสุนทรภู่ 
  นำท่านแวะ ตลาดบ้านเพ ชื่อเต็มๆ ว่าตลาดเทศบาลบ้านเพ เป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักดีทั้งคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว เพราะเป็นแหล่งขายของหลากหลายชนิด ส่วนมากเน้นไปทางของกิน โดยเฉพาะพวกของทะเลสดๆ ของแห้งนานาชนิด ขนมของฝากมากมาย ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องแวะมาซื้อจากตลาดบ้านเพ ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1507 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์