รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม CSR ระยอง 3 วัน

9090-program-activity-csr-rayong-2-days.jpg

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม CSR นำท่านชม ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส และ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ให้ท่านได้ทำ กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ณ ปากน้ำประแส ระยอง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG13-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ระยอง –กิจกรรม CSR ที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR ที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนและพระเจดีย์กลางน้ำ
 
www.edtguide.comเจดีย์กลางน้ำ 
  ปล่อยปู ปล่อยหอย คืนสู่ธรรมชาติ พร้อมรับฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่ (โดยประมาณ 1 ชม.)
หรือ  
  บวชต้นไม้ โดยเขียนชื่อไว้ที่ผ้าจีวรพระสำหรับบวชต้นไม้ มีพิธีทางสงฆ์ ให้พร (โดยประมาณ 2 ชม.)
 
www.horoscope.mthai.comบวชต้นไม้ 
หรือ  
  กวาดลานเจดีย์ ทำความสะอาด ณ พระเจดีย์กลางน้ำ (โดยประมาณ 2 ชม.)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารตำนานป่า
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) อนุสาวรีย์สุนทรภู่ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางไปนมัสการ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเนื้อที่ 8.5 ไร่ ภายในบริเวณมีรูปปั้นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี บรรยากาศร่มรื่น
 
www.ssites.google.comสุนทรภู่ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารป้ายาซีฟู้ด
  นำท่านเข้าเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ชมโลกใต้ทะเลสีสันของความงดงาม มีปลามากมายทั้งปลาสวยงาม ปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาหมอทะเล ฉลามกระเบน ปลากุดสลาด ซึ่งอยู่ในกลุ่มปลาเก๋าที่มีราคาแพง ชั้นล่างจะพบฉลามกบ ปลาสาก หรือ ปลาน้ำดอกไม้ดุร้าย พบหอยหนามเล็ก ซึ่งกำลังออกไข่
 
www.thailandscanme.comแสดงพันธ์สัตว์น้ำ 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) ตลาดบ้านเพ – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
11.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารผัดไทยคุณไกร
  นำท่านแวะ ตลาดบ้านเพ ชื่อเต็มๆ ว่าตลาดเทศบาลบ้านเพ เป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักดีทั้งคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว เพราะเป็นแหล่งขายของหลากหลายชนิด ส่วนมากเน้นไปทางของกิน โดยเฉพาะพวกของทะเลสดๆ ของแห้งนานาชนิด ขนมของฝากมากมาย ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องแวะมาซื้อจากตลาดบ้านเพ ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
 
www.sites.google.comบ้านเพ 
  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 435 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์