รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม CSR เกาะกูด 3 วัน

www.blog.reviewthailand.netอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง

โปรแกรมทัวร์ พาไปเที่ยวชม ออกเดินทางไป น้ำตกคลองเจ้า น้ำตกคลองเจ้า (ตราด). ด้วยระยะทางที่ห่างไกลความวุ่นวาย อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกาะกูดยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ มีภูเขาโดดเด่นสลับกับที่ราบสันเขา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดธารน้ำบนเกาะโดยเฉพาะน้ำตกสำคัญและขึ้นชื่ออย่างน้ำตกคลองเจ้า น้ำตกสายประวัติศาสตร์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-TRT1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – จังหวัดตราด - ท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด – น้ำตกคลองเจ้า

05.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ตราด โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  ถึง จ. ตราด

11.45

นำท่านลงเรือที่ ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด ไปยัง สวนย่า รีสอร์ท เกาะกูด

12.30 เดินทางถึง สวนย่า รีสอร์ท เกาะกูด
  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.30 พาไปเที่ยวชม ออกเดินทางไป น้ำตกคลองเจ้า น้ำตกคลองเจ้า (ตราด). ด้วยระยะทางที่ห่างไกลความวุ่นวาย อาจ    เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกาะกูดยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ มีภูเขาโดดเด่นสลับกับที่ราบสันเขา ซึ่ง    เป็นต้นกำเนิดธารน้ำบนเกาะโดยเฉพาะน้ำตกสำคัญและขึ้นชื่ออย่างน้ำตกคลองเจ้า น้ำตกสายประวัติศาสตร์
 
www.chillpainai.comน้ำตกคลองเจ้า 
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของรีสอร์ท
ทัวร์วันที่ 2) ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง เกาะยักษ์เล็กเกาะยักษ์ใหญ่ – หมู่บ้านชาวประมง หรือ เดินชมเขาเรือรบ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.00  นำ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ด้วยเรือสปี๊ดโบ๊ท พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ยัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง
(ตารางเวลากิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 
www.blog.reviewthailand.netอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง 
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ. ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.30  นำท่านชม หมู่บ้านชาวประมง อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของเกาะกูด อ่าวนี้ในอดีตเคยเป็นที่พำนักของโจรสลัดที่  ออกปล้นสะดมในน่านน้ำแถบนี้ ปัจจุบันเป็นชุมชนชาวเลขนาดย่อม อีกทั้งยังเป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดๆ แหล่ง   ใหญ่ของเกาะกูด ที่มีกุ้ง หอย ปู ปลา ให้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย รวมทั้งของที่ระลึกและอาหารทะเลตากแห้ง
  หรือเดินชม เขาเรือรบ ประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดขึ้นผ่านช่วงเวลาหลายพันปี มี ลักษณะคล้ายกับเรือรบ 2 ลำา      จอดเรียงกันตระหง่านบนหน้าผา ปัจจุบัน ได้ประดิษฐานเสด็จเตี่ยและหลวงปู่ศุข ณ ที่นี้ด้วย
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 3) กิจกรรม CSR ที่ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
10.00  ลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางกลับ จ. ตราด

11.30

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ. ร้านอาหาร....

12.30 แวะทำกิจกรรม CSR ที่ โรงเรียนคลองเจ้า อาทิเช่น บริจาคสิงของแก่เด็ก
 

ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

  พร้อม แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1644 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์