รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม CSR นครนายก 1 วัน (ปลูกต้นไม้)

www.pttreforestation.comปลูกป่า

กิจกรรม CSR ปลูกป่า สร้างฝัน ที่ ทุ่งใหญ่ปากพลี พาท่านชม วัดพราหม์มณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบัน เป็นวัดพัฒนา ตัวอย่าง ภายในบริเวณวัดร่มรื่น

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NYK7-1BKK

 

กรุงเทพฯ - จ. นครนายก – กิจกรรม CSR ปลูกป่า สร้างฝัน– วัดพราหม์มณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง - ตลาดโรงเกลือ นครนายก – กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ จ. อยุธยา เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. นครนายก โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
09.30 กิจกรรม CSR ปลูกป่า สร้างฝัน ที่ ทุ่งใหญ่ปากพลี
 
www.pttreforestation.comปลูกป่า 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารไก่ย่างสองสาว
  พาท่านชม วัดพราหม์มณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบัน เป็นวัดพัฒนา ตัวอย่าง ภายในบริเวณวัดร่มรื่น
 
www.travel.trueid.netวัดหลวงพ่อปากแดง 
  แวะซื้อของฝากก่อนกลับกรุงเทพฯ
  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 644 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์