รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม CSR เกาะขาม 1 วัน

www.sanook.comเกาะขาม

อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม เป็นเกาะเล็กๆ ในอำเภอสัตหีบ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือภาคที่ 1 แบ่งเป็นสองฝั่ง คือฝั่งทิศเหนือ และฝั่งทิศใต้ โดยฝั่งทิศเหนือจะมีหาดทรายสีขาวนวล เหมาะกับลงเล่นน้ำ หรือเล่นกีฬาชายหาด ส่วนหาดฝั่งทิศใต้ เป็นหาดหินกรวดทรายหยาบ ถึงเกาะขามซึ่งสิ่งแรกที่เราเห็นเมื่อได้มาถึงชายหาดของเกาะขามนี้ก็คือความใสสะอาดและน้ำทะเลสีฟ้าที่งดงามมาก กิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด อิสระเล่นน้ำ ถ่ายรูป ชมวิว 

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI24-1BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ   - กิจกรรม CSR ที่ เกาะขาม จ. ชลบุรี - กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะขาม จ. ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.30  ขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยัง เกาะขาม
  ถึงเกาะขามซึ่งสิ่งแรกที่เราเห็นเมื่อได้มาถึงชายหาดของเกาะขามนี้ก็คือความใสสะอาดและน้ำทะเลสีฟ้าที่งดงามมาก
  กิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด
 
www.thaipr.netเก็บขยะบริเวณชายหาด 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....
  อิสระเล่นน้ำ ถ่ายรูป ชมวิว
 
www.sanook.comเกาะขาม 
14.00  ขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับฝั่ง
14.30 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.30 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1686 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์