รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรม CSR ระยอง 1 วัน (เก็บขยะบริเวณชายหาด)

www.thaipr.netเก็บขยะบริเวณชายหาด

กิจกรรม CSR ที่ ชายหาดแม่รำพึง เก็บขยะบริเวณชายหาด นำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำระยอง เป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลาทะเลสวยงาม

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG15-1BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ระยอง – กิจกรรม CSR ที่ ชายหาด เก็บขยะบริเวณชายหาด -พิพิธภัณฑ์สัตย์น้ำระยอง – ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  กิจกรรม CSR ที่ ชายหาดแม่รำพึง เก็บขยะบริเวณชายหาด
 
www.thaipr.netเก็บขยะบริเวณชายหาด 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารระเบียงไม้
  นำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำระยอง เป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลาทะเลสวยงาม และสัตว์ทะเลที่หายาก เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เข้ามาเยี่ยมชม ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทำประมง เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรประมงของไทย จากการแสดงในส่วนนิทรรศการ อันจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย
 
www.thailandscanme.comแสดงพันธ์สัตว์น้ำ 
  นำท่านแวะ ตลาดบ้านเพ ชื่อเต็มๆ ว่าตลาดเทศบาลบ้านเพ เป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักดีทั้งคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว เพราะเป็นแหล่งขายของหลากหลายชนิด ส่วนมากเน้นไปทางของกิน โดยเฉพาะพวกของทะเลสดๆ ของแห้งนานาชนิด ขนมของฝากมากมาย ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องแวะมาซื้อจากตลาดบ้านเพ ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
www.sites.google.comบ้านเพ 
  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 566 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์