รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

เงื่อนไขและข้อตกลง

terms-and-conditions
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงบรรดากฏข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องมีการบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกใดๆ
 
3. เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์กับบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้เว็บไซต์ และเพิ่มเติมเชื่อมโยงข้อมูลให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ  บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดในการเสียหาย หรือสูญหายใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือความเสียหายใดๆที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับ หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก หรือที่บุคคลภายนอกได้รับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ หรือไม่ก็ตาม

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1369 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์