รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กัมพูชานครวัด นครธม ตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน 3 วัน

8945-tour-cambodia-angkor-wat-wat-tham-tha-prom-3-days

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 3 วัน ทัวร์เมืองเสียมเรียบ, ปราสาทนครวัด, สักการะองค์เจก-องค์จอม, ช้อปตลาดปซาจ๊ะ, ปราสาทตาพรม, ปราสาทบันทายศรี, ไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขาพนมบาแคง, พนมกุเลนต้นกำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์, ล่องเรือโตนเลสาบเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทัวร์กัมพูชาพร้อมพักโรงแรมระดับ4ดาวและรับประทานอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน (FD)

8944-tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-siem-reap-3-days-fd

 ทัวร์กัมพูชา, เสียมเรียบ, องค์เจ็ก-องค์จอม, ตลากซาจ๊ะ - ล่องเรือโตนเลสาบ, ชมโชว์ระบำอัสรา, ปราสาทบันทายสรี, ปราสามตาพรม, นครธม, ปราสาทบายน, นครวัด ,ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, พนมบาแคง, พนมกุเลน, ศิวลึงค์ใต้น้ำ, น้ำตกพนมกุเลน, ร้านหยก, ปอยเปต  ทัวร์กัมพูชา พร้อมพักโรงแรม4ดาวทุกคืนและอาหารเเบบบุฟเฟ่

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ละลุ เขื่อนพระปรง บันเตียชมาร์ 3 วัน

8926-tour-lalu-khueanphapong-buntedmar-3-days

โปรแกรมทัวร์ละลุ เที่ยวละลุ พาท่านชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทยประติมากรรมธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ เขื่อนพระปรงที่ใหญ่ที่สุกในสระแก้ว เที่ยวชมปราสาทสด๊กก๊อกธม  ปราสาทบันเตียชมาร์ แวะชม ชิม ช้อป ตลาดโรงเกลือตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุด และในโปรแกรมทัวร์ละลุนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้า หน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาป 3 วัน (เริ่มกรุงเทพ)

8914-tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-ton-le-sab-3-days

โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา พาท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ชมเมืองนครธม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพู นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ และในโปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์นครวัด-ปราสาทตาพรหม-บันทายสรี-ล่องโตนเลสาป 3 วัน

8517-tour-angkor-wat-prasat-ta-prohm-bun-tai-sri-cruise-onle-lake-3-days

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ท่องเที่ยวนครวัด สักการะ องค์เจ๊กองค์จอม เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาพนมบาแค็ง ชมปราสาทบันทายสรี ชมปราสาทตาพรหม ชมสะพานนาคราช ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ และในโปรแกรมทัวร์กัมพูชานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ควบ-2-ประเทศ-กัมพูชา-เวียดนาม 6 วัน

8264-tour-2-countries-cambodia-vietnam-6-days

โปรแกรมทัวร์ควบ 2 ประเทศ สานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม แบบเต็ม 6 วัน เพื่อได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่จากประเทศเพื่อนบ้าน  ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่เเตกต่างของทั้งสองประเทศ และท่องเที่ยวสถานที่ขึ้นชื่อของทั้งสองประเทศ  และในโปรแกรมทัวร์ควบ 2 ประเทศนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กัมพูชานครวัด-นครธม-บันทายสรี-ตาพรหม-พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน (เริ่มกรุงเทพฯ)

323-tour-cambodia-angkor-wat-angkor-thom-bun-tai-sa-ree-ta-phrom-phanom-ku-lane-4-days-3-nights

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 4 วันนี้ เป็นการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเข้าไปหลายจุด เช่น จะพาท่านไปสักการะศาลเจ้าเจ็ก-เจ้าจอม เยี่ยมชมพระราชวังเจ้าสีหนุ ชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ แวะเที่ยวชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย  ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา และเที่ยวชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม พร้อมทัวร์กัมพูชาและพักโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กัมพูชานครวัด-บันทายสรี-ตาพรหม-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (เริ่มกรุงเทพ)

322-tour-cambodia-angkor-wat-bun-tai-sa-ree-ta-phrom-phanom-ku-lane-3-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์กัมพูชาทริปนี้ พักที่โรงแรม 4 ดาว จะพาท่านสักการะศาลเจ้าเจ๊ก-เจ้าจอม ชมการแสดงพื้นบ้านที่สวยงาม เที่ยวชมความสวยงามเก่าแก่ของปราสาทและนั่งสามล้อชมเมือง พร้อมรับประทานอาหารเเบบจัดเต็มทุกมื้อ  และในโปรแกรมทัวร์กัมพูชานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1771 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์