รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ขึ้นกระเช้าเหยาซาน 6 วัน (CZ)

8956-tour-guilin-changshu-lijiang-river-trip-take-the-6-days-cz

โปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลิน  จะพาท่านล่องแพชมความงามแม่น้ำหลีเจียง  เที่ยวชมเขาสวนเขางวงช้างสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน แวะถ้ำเงินชมหินงอกหินย้อย ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่วและการแสดงDREAM LIGHT LIJIANG แวะซิ้อของที่ระลึกที่ถนนคนเดินปู้เสิงเจีย และในโปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลินนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ขึ้นกระเช้าเหยาซาน 6 วัน (PG)

8564-tour-kuilin-yangsui-lijiang-river-cruise-basket-yau-san-6-days-pg

โปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลิน นี้จะให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศ หยังซั่วเมืองแห่งธรรมชาติ และแหล่งช้อปปิ้งที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว นำท่านชมการแสดง DREAM LIGHT LIJIANG  พร้อมช้อปปิ้งกันให้จุใจถนนจงซานและตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลิน  และในโปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลินนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กุ้ยหลิน-เหยาซาน-ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน-สวนเขางวงช้าง 6 วัน (OX)

8504-tour-kuilin-yau-san-cruise-lijiang-wan-kao-ngang-chang-park-6-days-ox

โปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลิน  ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลินชมภูเขาเหยาซาน สวนหยูซาน แวะเลือกซื้อไข่มุก อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย ชมการแสดงโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ  ชมถ้ำหยงฟุ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง) และเที่ยวชมสวนเขางวงช้าง  และในโปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลินนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กุ้ยหลิน-จิงจงซาน-สวนหยูซาน-อาบน้ำแร่-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 7 วัน (PG)

8378-tour-kuilin-jing-zhongshan-park-yu-san-mineral-bath-shopping-street-7-days-pg

โปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลิน  โปรแกรมทัวร์นี้จะนำท่านสู่เมืองกุ้ยหลินเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี แล้วเดินทางสู่เมืองจิงจงซาน แวะชมสวนหยูซาน และเขตน้ำแร่จิงจงซาน ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก อิสระช้อบปิ้งของที่ระลึกที่  และในโปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลินยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์กุ้ยหลิน-หยังซั่ว-หลงเซิ่น 6 วัน (PG)

7326-tour-kuilin-yangsui-longshin-6-days-pg

โปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลิน  ซึ่งเราจพาท่านนั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE'S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลิน ช้อบปิ้งใบชาที่มีชื่อของเมืองกุ้ยหลิน เดินทางสู่เมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง  ชมเครื่องประดับไข่มุกน้ำจืด และในโปรแกรมทัวร์เมืองกุ้ยหลินนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1722 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์