รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงตุง-เชียงราย 4 วัน

9223-tour-chiang-tung-chiang-rai-4-days

ทัวร์พม่า เดินทางสู่เชียงตุงระยะทางโดยประมาณ170 กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ถนนที่วิ่งเรียบไปกับแม่น้ำ ท่าเล่หรือแม่น้ำเลน ที่ไหลเชี่ยวน้ำใสในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมองเห็นโขดหินที่โผล่ตัวจากน้ำอย่างสวยงาม และยิ่งเข้าใกล้เชียงตุงมากเท่าใดก็จะมองเห็นชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่และไทยเขิน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน

9222-tour-yangon-hongsa-in-khang

ทัวร์พม่า สักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่ พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เชียงตุง 3 วัน

9221-tour-chiang-tung-3-days

โปรแกรมทัวร์พม่า พาท่านไปยัง วัดอินทร์ ซึ่งจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลางโบสถ์ ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง จากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้ วัดพระธาตุจอมคำ พาท่านไปยัง หนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าฮู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น เดินชมแสงสี ที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืน

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม 3 วัน

9220-tour-yangon-hongsa-siriam-3-days

ทัวร์พม่า นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง หลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณ สถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการ ขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์มัณฑะเลย์ 3 วัน

9219-tour-man-da-lay-3-days

ทัวร์พม่า สู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังหลวงของ พระเจ้ามิงดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตู ทำสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็นปยัตตั้ด (ยอดปราสาท)

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่าขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน (DD)

8952-tour-burmese-shwedagon-pagoda-yangon-sangyan-3-days-dd

ทัวร์พม่า 3วัน พร้อมราคาพิเศษ! เที่ยวชมความสวยงามของเมืองสิเรียม นั่งเรือแจวชมพระเจดีย์เยเลพญา เที่ยวชมเจดีย์ โบตาทาวน์ แวะขอพรเทพทันใจ สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ทัวร์พม่าพร้อมที่พักพิเศษและอาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่าขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (DD)

8951-tour-burmese-yangon-shwedagon-pagoda-3-days-dd

ทัวร์พม่า โปรประหยัด บินนกแอร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน เที่ยวชมเมืองหงสาวดี สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ ตื่นเช้าตักบาตรพระธาตุอินทร์แขวน เยี่ยมชมพระราชวังบุเรงนองและบังลังก์ผึ้ง จากนั้นชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น และกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่าสักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน (PG)

8950-tour-burma-3-great-hall-of-the-yangon-hong-sa-3-days-pg

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถานสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ชมเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรพระเทพทันใจเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพม่า จากนั้นไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูปที่วัดไจ้คะวาย เข้าชมพระธาตุใจกลางเมืองหงสาวดี ทัวร์พม่าพร้อมที่พักสุดพิเศษและอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (SL)

8949-tour-yangon-rangoon-phra-that-in-hanging-4-days-sl

ทัวร์พม่า บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวหงสาวดี ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะมหาเจดีย์อุปปาตสันติ เที่ยวชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ในกรุงเนปิดอว์ เดินทางสู่เมืองหงสาวดีเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของมอญโบราณ ทัวร์พม่าพร้อมที่พักสุดพิเศษทุกคืน พิเศษ!! เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 5 วัน

8927tour-chiangtung-mueangla-5-days

 

โปรแกรมทัวร์พม่า สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงตุง เมืองลา เมืองแห่งสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตูเมือง เมืองเชียงตุง และอดีตลาสเวกัสจีนตอนใต้ "เมืองลา" แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา พร้อมทั้งรับประทานอาหารขึ้นชื่อพร้อมที่พักสุดพิเศษ และในโปรแกรมทัวร์พม่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1739 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์