รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน (สนามบินหาดใหญ่)

9224-tour-ma-lay-sia-3-days

 โปรแกรมทัวร์มาเลเชีย คาเมอรอนไฮแลนด์ ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อน เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-MY1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง สนามบินหาดใหญ่ - คาเมอร่อน

05:30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่าน และ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 

รับประทานอาหารเช้า (1) snack box S&P

07.40 เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เที่ยวบินที่ SL 702
09.15

ถึง สนามบินหาดใหญ่  

รับคณะ ณ จุดนัดพบหาดใหญ่  ได้เวลานำท่านเดินทางไปยังด่านนอกเพื่อให้ท่านประทับตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย.(เดินทางโดยรถบัสไทย และไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจะเปลี่ยนเป็นรถบัสมาเลเซีย) อิสระกับการเดินทาง

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ภัตตาคาร.....
 

นำท่านเดินทางไปยัง คาเมอรอนไฮแลนด์ ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อน  เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง

 
 Camalonisland1  Camalonisland2
  แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ไร่ชา ที่แสนกว้างและเป็นธรรมชาติมากๆ ได้ให้ท่านจิบชาแบบชิลๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายยามเย็นกัน
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3)  แบบสุกี้ สตรีมโบ๊ท  อาหารขึ้นชื่อของแห่งนี้ ทานผักสดๆ จากไร่
  นำท่านเข้าที่พัก  โรงแรม Nova  Hotel หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) คาเมอร่อน-เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์

07.00

รับประทานอาหารเช้า  (4)  ณ ภัตตาคารโรงแรม (แบบบุฟเฟต์)

08.00

นำท่านเดินทางไป ยังสวนตะบองเพชร เพื่อให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และมีสินค้าที่ระลึกของคาเมอร่อนจำหน่ายบางส่วน มีดอกไม้เมืองหน่ายจำหน่ายให้ท่าน และนำท่านเดินช้อปปิ้งตลาดยามเช้าบนยอดคาเมอร่อน  มีผักสดจากไร่ จากสวน มีสตอเบอร์รี่หวานกรอบ อร่อยของเมืองหนาวแห่งคาเมอร่อนไฮแลนด์ มีผลไม้ ของฝากจากสตอเบอร์รี่ จำหน่ายมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน มีสินค้าที่ขื้นชื่อของคาเมอร่อนคือ ข้าวโพดคาเมรอน หวานกรอบ อร่อย ที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน ท่านสามารถเลือกชิมกันได้ที่ตลาดยามเช้าได้ ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่ามาก ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

 
 Suantabongphet1  Suantabongphet2

 

นำท่านเยี่ยมชม สัมผัสความสวยของ ดอกไม้เมืองหนาวที่สวนลาเวนเดอร์ (รวมตั๋วเข้าชม) มีดอกไม้เมืองหนาวมากมายให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีสวนสตอเบอร์รี่ ท่านสามารถเลือกชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย พร้อมกันที่รถ.นำท่านเดินทางอำลายอดเขาคาเมร่อน

 
 Suanlavender1  Suanlavender2

12.00

บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ภัตตาคาร .....

 

พร้อมนำท่านเดินมุ่งหน้าสู่เมืองในหมอก ยอดเขาที่รวมความสนุกสนานมากมายได้อย่างลงตัว พร้อมนำท่านเดินทาง

18.00

รับประทานอาหารค่ำ ( 6 ) ณ ภัตตาคาร......

  ก่อนการนำท่านลูกค้าเดินทางสู่ยอดเขาสูงเก็นติ้ง  ระหว่างทางนำท่านแวะไหว้พระที่วัดชินทรี (เป็นวัดประจำที่เจ้าของเก็นติ้งได้สร้างไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ไหว้บูชา ให้ท่านได้สัมผัสโดยการเดินทางด้วยกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นยอดเขาเก็นติ้งไอแลนด์และสนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย) จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ)  อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิ เช่น เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ได้เวลานำท่านลงจากเก็นติ้ง เพื่อนำท่านลงจากเก็นติ้งไปพักยังกรุงกัวลาลัมเปอร์
  นำท่านเข้าที่พัก Pudu Plaza Hotel หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) กัวลาลัมเปอร์  –  สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์(7) ที่ ภัตตาคารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านสู่ ซิตี้ทัวร์เมืองกัวลาลัมเปอร์ ชม “จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka” ศูนย์กลาง ของกรุงฯ ชมเสาธงความสูงกว่า 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building

ชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่. และนำท่านถ่ายภาพกับตึกแฝดเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านแวะช้อปปิ้งร้านช๊อกโกแล็ตและของฝาก

 
 Chaturatmayka1  Chaturatdayka2

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคาร...

 

ได้เวลาพร้อมนำท่านเดินทางต่อเพื่อเดินทางกลับ หาดใหญ่ นำท่านเดินทางไปยังด่านสะเดาเพื่อประทับตราหนังสือเดินทางและเดินทางกลับ หาดใหญ่ และเดินทางกลับจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

ได้เวลานำท่านส่ง สนามบินหาดใหญ่

22.05

เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air – (SL) เที่ยวบินที่ SL 725

23.35

ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
6. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
9. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง**(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1467 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์