รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน (สนามบินกัวลาลัมเปอร์)

9225-tour-ma-lay-sia-3-days

ทัวร์มาเลเชีย เมืองธรรมชาติ ยอดเขาคาเมอร่อนไฮแลนด์ ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อน เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-MY2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - เมืองปุตราจาย่า - มัสยิดปุตรา - ยอดเขาคาเมอร่อนไฮแลนด์ - ไร่ชา

04:00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.00 

เหิรฟ้าสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 797

09.10 ถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงแห่งที่2 ของประเทศมาเลเซีย
  นำท่านเที่ยวชม เมืองปุตราจาย่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้
  ชมศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ “เปอร์ดานาปุตรา” สำนักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ดานา สถานที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
  ชม มัสยิดปุตรา มีโดมสีชมพู  ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คนกำแพงห้องใต้ดินมีลักษณะเหมือนมัสยิดกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 ที่เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก ความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดโดมประมาณ 2,500 ฟุต หรูหรา    และตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความโดดเด่น
 
 Mutchayidputra1  Mutchayidputra2
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ. ภัตตาคาร.....
 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองธรรมชาติ ยอดเขาคาเมอร่อนไฮแลนด์ ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อน  เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง

 
 Kamalon1  Kamalon2
  แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ไร่ชา ที่แสนกว้าง และ เป็นธรรมชาติมากๆ ได้ให้ท่านจิบชาแบบชิลๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายยามเย็นกัน
18.00 รับประทานอาหารเย็น (2) ณ. ภัตตาคาร.....แบบสุกี้ สตรีมโบ๊ท อาหารขึ้นชื่อของแห่งนี้ ทานผักสดๆ จากไร่ พร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับคาราโอเกะ ระหว่างทานอาหารมื้อเย็น
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Nova  Hotel หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) สวนตะบองเพชร - ช้อปปิ้งตลาดยามเช้าบนยอดคาเมอร่อน  - สวนลาเวนเดอร์ - น้ำตกอีสกานดา - เมืองเหยียบหมอก  - ยอดเขาสูงเก็นติ้ง - วัดชินทรี  - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาเก็นติ้งไอแลนด์ - บ่อนคาสิโนระดับชาติ

07.00

รับประทานอาหารเช้า  (3) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นได้เวลานำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

 

นำท่านเดินทางไปยัง สวนตะบองเพชร เพื่อให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และมีสินค้าที่ระลึกของคาเมอร่อนจำหน่ายบางส่วน มีดอกไม้เมืองหน่ายจำหน่ายให้ท่าน

 
 Suantabongphet1  Suantabongphet2

 

นำท่านเดิน ช้อปปิ้งตลาดยามเช้าบนยอดคาเมอร่อน มีผักสดจากไร่ จากสวน มีสตอเบอร์รี่หวานกรอบ อร่อยของเมืองหนาวแห่งคาเมอร่อนไฮแลนด์ มีผลไม้ ของฝากจากสตอเบอร์รี่จำหน่ายมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน มีสินค้าที่ขื้นชื่อของคาเมอร่อนคือ ข้าวโพดคาเมรอน หวาน กรอบ อร่อย ที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อน ท่านสามารถเลือกชิมกันได้ที่ตลาดยามเช้าได้ ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่ามาก ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

 

นำท่านเยี่ยมชม สัมผัสความสวยของดอกไม้เมืองหนาวที่ สวนลาเวนเดอร์ (รวมตั๋วเข้าชม) มีดอกไม้เมืองหนาวมากมายให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีสวนสตอเบอร์รี่ ท่านสามารถเลือกชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย พร้อมกันที่รถ

 
 Suanlavender1  Suanlavender2
  นำท่านเดินทางอำลายอดเขาคาเมร่อนจากนั้นระหว่างการเดินทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่ น้ำตกอีสกานดา เป็นน้ำตกเล็กๆๆแต่มีความสวยงามมากมาย
 
 Namtokiskanda1  Namtokiskanda2

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน  (4) ณ ภัตตาคาร…..

 

นำท่านเดินมุ่งหน้าสู่ เมืองเหยียบหมอก ยอดเขาที่รวมความสนุกสนานมากมายได้อย่างลงตัว

18.00

รับประทานอาหารเย็น  (5) ณ ภัตตาคาร…..ที่ เมืองโกตงจาย่า

  เดินทางสู่ ยอดเขาสูงเก็นติ้ง
  จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงโดยการ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ที่มีความทันสมัยที่สุด
 
 Genting Island1  Genting Island2
  ระหว่างทางนำท่านแวะไหว้พระที่ วัดชินทรี เป็นวัดประจำที่เจ้าของเก็นติ้งได้สร้างไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ไหว้บูชา ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงาม
  จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เดินทางต่อสู่ ยอดเขาเก็นติ้งไอแลนด์ ด้วยอากาศที่มีความหนาวทั้งปีอากาศอยู่ที่13-15องศา (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ First World Hotel หรือ เทียบเท่า
  จากนั้นนำท่านเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิ เช่น เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ (กรณีที่เข้าบ่อนคาสิโนท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ให้ท่านได้อิสระกับการพักผ่อนเมืองที่ไม่เคยหลับ
 
 Boncaseeno1  Boncaseeno2

ทัวร์วันที่ 3) ย่านบาตูเคป – เมืองกัวลาลัมเปอร์ - ซิตี้ทัวร์เมืองกัวลาลัมเปอร์  - จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka - อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building  - พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara - ตึกแฝด - ห้างซูเรีย (KLCC – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00

รับประทานอาหารเช้า  (6) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมพร้อมนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาเก็นติ้งโดยกระเช้าไฟฟ้าอีกครั้ง

  จากนั้นนำท่านแวะเลือกซื้อของฝากที่ ย่านบาตูเคป จำหน่ายสินค้าของถูก ปลอดภาษี จนได้เวลา
  พร้อมนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์
 

นำท่าน ซิตี้ทัวร์เมืองกัวลาลัมเปอร์ ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุงฯ ชมเสาธง ความสูงกว่า 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building

 
 Chaturatmayka1  Chaturatdayka2
  ชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ผ่านชมทัศนียภาพเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่
 
 Istana1  Istana2
  ก่อนนำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านช๊อกโกแล็ต และ ของฝาก

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร.....

 

นำท่านถ่ายภาพกับ ตึกแฝด เป็นที่ระลึก สัญลักษณ์ของประเทศมาเลย์เซีย

 
 Tuekfad1  Tuekfad2

 

ให้ท่านอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าที่ห้างดังใต้ตึกแฝด ห้างซูเรีย (KLCC) ที่จำหน่ายสินค้าแบรนเนมหลากหลายยี่ห้อมากมาย

 
 Hangsurier1  Hangsurier2
  อิสระรับประทานอาหารค่ำ
  ได้เวลานำท่านส่ง สนามบินกัวลาลัมเปอร์

22.15

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
6. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่า Snack เสิร์ฟวันละครั้ง
9. ฟรีหมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง**(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1362 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์