รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ลาวเหนือครบ รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง (รับ-ส่ง อุดรธานี) 3 วัน

tour-northern-laos-high-speed-train-vientiane-luang-prabang-vang-vieng-transfer-to-udon-thani-3-days

ทัวร์ลาวรถไฟความเร็วสูง3วัน เที่ยวครบทุกที่ จากเวียงจันทน์ วังเวียง ถึงหลวงพระบาง แถมแวะน้ำตกแห่งใหม่ 'น้ำตกแก้งมุงคุณ' หรือ 'น้ำตกแก้วมงคล' เที่ยวทริปนี้ เก็บครบหมดในทริปเดียว

ราคา 9,500 บาท (กรุ๊ปเหมาส่วนตัว เริ่มต้น 8 ท่าน)

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ลาวเหนือ 3 วัน

9227-tour-laos-3-days

ทัวร์ลาวเหนือ ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง ชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ชมความงามปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย 5 วัน (รถ)

9046-tour-prasat-hin-phu-temple-kon-phapeng-waterfall-niagara-5-days

ทัวร์น้ำตกหลีผี ชมความงามของไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย เดินทางโดยรถ ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ทัวร์ปราสาทหินวัดภู ทัวร์น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ชมความงามปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย 3 วัน (DD)

9045-tour-prasat-hin-phu-temple-kon-phapeng-waterfall-niagara-3-days-dd

ทัวร์ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ทัวร์ปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ทัวร์อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส่วม แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ บ้านของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื่นที่รอบๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ชมความงามเมืองหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน (QV)

9044-tour-luang-prabang-vang-vieng-vientiane-3-days-qvstyle=

พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) ชม ทัวร์ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

สัมผัสบรรยากาศหลวงพระบาง 3 วัน (QV)

9043-tour-laos-luang-prabang-3-days-qv

ทัวร์พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) นมัสการ หอพระบาง เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) เดินเที่ยวชม ทัวร์ถนนข้าวเหนียว ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ทัวร์วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ทัวร์บ้านผานม

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ท่องเที่ยวเมืองลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาท 3 วัน (PG)

8971-tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-3-days-pg

นำท่านนมัสการพระธาตุหลวง และเที่ยวชม วัดสีสะเกด พระราชวัง ข้าหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน ล่องเรือแม่น้ำซองชมบรรยากาศตลอดสองฝั่งทาง เที่ยวชม น้ำตกตาดกวางสี เที่ยวชมเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก แวะนมัสการพระธาตุบนเขาพูสี เเวะ ชม ชิม ช้อป ตลาดไนท์มาร์เก็ต ทัวร์ลาวพิเศษพักโรงแรมสุดพิเศษพร้อมมื้ออาหารทุกมื้อ!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (FD)

8942-tour-laos-vientiane-vang-vieng-luang-prabang-gold-sticky-rice-3-days-fd

ทัวร์ลาว 3วัน ราคาสุดคุ้มพาท่านไปสักการะพระธาตุหลวง เที่ยวชมเมืองวังเวียงและถนนคนเดินเมืองวังเวียง ชมความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง  เที่ยวเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ร่วมตักบาตรเช้ากับชาวหลวงพระบางทุกเช้า นมัสการพระธาตุหมากโม เที่ยวชมวัดเชียงทอง และเที่ยวชมพระรางวังเก่า ทัวร์ลาวพิเศษที่พักสุดหรูพร้อมอาหารสุดพิเศษทุกมื้อ!  

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน (FD)

8941-tour-laos-luang-prabang-wat-chiang-thong-gold-sticky-rice-3-days-fd

ทัวร์ลาว 3 วัน บินแอร์เอเชีย เที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง ขึ้นไปสักการะพระธาตุภูษี พร้อมช้อป ชม ชิม แวะที่ถนนข้าวเหนียวเลือกซื้อของฝาก ตื่นเช้าตักบาตรกับชาวหลวงพระบาง พาท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม และเที่ยวชมถ่ำติ่ง ก่อนจะแวะบ้านช่างไหชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เดินทางท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวงชี ทัวร์ลาวพิเศษที่พักสุดหรู!

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียงจันทน์ น้ำงึม วังเวียง บลูลากูน ถ้ำน้ำ 5 วัน

8925-tour-vieangchan-namnguem-vangvieang-bluelagoon-tamnam-5-days

 โปรแกรมทัวร์ลาว  จะพาท่านสัมผัสบรรยากาศของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ พาท่านสักการะพระธาตุหลวง วัดเจ้าแม่ศรีเมืองและพระพุทธรูปนอนสีทอง  พาท่านเที่ยวเขื่อนน้ำงึม และชมความงามจากธรรมชาติที่ถ้ำจังและถ้ำน้ำ พาท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่DUTY FREE  และในโปรแกรมทัวร์ลาวนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 963 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์