รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กาญจนบุรี นอนเขื่อน 2 วัน

9065-tour-kanchanaburi-2-days

เหมาทัวร์กาญจนบุรี นำท่านชม เมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน ที่เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส ชมแคมป์ช้างวังโพ ถ่ายภาพชิวๆที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KRI2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. กาญจนบุรี – วัดถ้ำเสือ

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. กาญจนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

10.30

จากนั้นพาท่านแวะชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย รวมถึงยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล เพราะตั้งอยู่บนเนินเขาใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแวะเยี่ยมชมวัด สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท และนมัสการหลวงพ่อชินประทานพร

 
www.touronthai.com 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารเรือนธาราเขื่อนศรีนครินทร์

  ให้ท่าน อิสระเล่นเครื่องเล่นน้ำมากมาย ที่ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อาทิเช่น ภูเขาจำลองสูง 5 เมตร, สไลเดอร์น้ำ, จักรยานน้ำ, ขับเจ็ตสกี (เครื่องเล่นที่ไม่ได้ใช้น้ำมันสามารถเล่นได้ฟรี)
 
www.choowap.com 

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ฟรี !! ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นที่ไม่ใช่น้ำมันได้ฟรี)

18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) เล่นเครื่องเล่น ณ โรงแรมที่พัก เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท  - ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ – สะพานข้าวแม่น้ำแคว - ร้านแม่บัวคำ – กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 

ให้ท่านได้ เล่นเครื่องเล่น ณ โรงแรมที่พัก เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท ก่อนเช็คเอ้าท์

09.30  เช็คเอาท์ออกจากที่พักโรงแรม
10.30

นำท่านเข้าชม ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ เดิมเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของบริษัทพร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ ซึ่งปิดไปเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ต่อมากองพลทหารราบที่ 9 ได้นำพื้นที่กองถ่ายฯเดิม มาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ำแบบย้อนยุค โดยเป็นการย้อนตำนานจากเมืองหน้าด่านในอดีตสู่ตลาดน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ภายในมีร้านจำหน่ายอาหารและขนมพื้นบ้าน ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้ง สตูดิโอถ่ายภาพชุดโบราณไว้บริการนักท่องเที่ยว

 
www.edtguide.com 
 

ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรี

 
www.sites.google.com 

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารแพโฟสติ้ง

14.00

แวะซื้อของฝาก ร้านแม่บัวคำ ของดีของเมืองกาญจน์

18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1183 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์