รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กาญจนบุรี นอนในเมือง 2 วัน

www.mallika124.com

โปรแกรมเหมาทัวร์กาญจนบุรี รับประทานอาหารบนแพ พร้อมกับล่องแพชมวิวสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ภูเขาสวยๆ  นำท่านชมสุสานสัมพันธมิตร (สุสานเชลย) สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรี ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ วัดถ้ำเสือ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KRI3-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ– จังหวัดกาญจนบุรี - วัดถ้ำเสือ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
 

ถึง จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมนำพาท่านเยี่ยมชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย รวมถึงยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล เพราะตั้งอยู่บนเนินเขาใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีสามารถแวะเยี่ยมชมวัด สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายใน พระเจดีย์เกศแก้วปราสาท  และ นมัสการหลวงพ่อชินประทานพร

 
www.touronthai.com 

 

ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรี

 
www.sites.google.com 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารแพโฟลทติ้ง

  นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเมืองมัลลิกา - แวะซื้อของฝากจาก จ. กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00

เข้าชม เมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน ที่เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส เมื่อทาสได้รับความเป็นไทพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อาศัยและทำมาหากินด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติหรือการดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาต้องดำรงชีวิตให้อยู่รอด พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกับคนสยามทุกหมู่เหล่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่านี้นับเป็นรากเหง้าสำคัญของคนไทยในยุคปัจจุบัน

 
www.mallika124.com 

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวชุกโดน

  นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมให้ทุกท่านเลือก ซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 707 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์