รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เขาค้อ เพชรบูรณ์ 3 วัน

พุทธอุทยานเพชบุระ

นำท่านเข้าชม พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  มีพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ องค์พระหน้าตัก 11.984 เมตร สูง 16.5899 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PNB1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. เพชรบูรณ์ -พุทธอุทยานเพชบุระ - อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

07.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

08.00

ออกเดินทางสู่ จ. เพชรบูรณ์ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  (พร้อมบริการอาหาร (1) แบบกล่อง) บนรถ (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านเข้าชม พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  มีพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ องค์พระหน้าตัก 11.984 เมตร สูง 16.5899 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน และที่สุดแห่งมหามงคล คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปลายยอดจุลมงกุฎและเบิกพระเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ
 
พุทธอุทยานเพชบุระ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2)  ณ ร้านอาหาร ....
  หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ภูลู่ลม รีสอร์ท หรือ ภูแก้ว รีสอร์ท
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านไร่จันทร์แรม

ทัวร์วันที่ 2) ภูทับเบิก – ทุ่งกังหัน - เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Routh 12 - พิโน ลาเต้" PINO LATTE

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำท่านชมวิวภูทับเบิก ชมดอยดอกกะหล่ำปี มีปลูกกันทั่วทั้งดอย เก็บภาพอัพเฟชกันตามอัธยาศัยพาแวะเข้าหมู่บ้านทับเบิกเป็นหมู่บ้านของชาวม้ง ชมหมู่บ้านและสัมผัสวิถีชีวิตชาวดอย ถ่ายรูปกับเด็กม้งแก้มแดง
 
ภูทับเบิก 

 

จากนั้นชม ทุ่งกังหัน มีเสากังหันลมต้นมหึมาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จำนวน 24 ต้น จุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อนแก้ว

12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวมาลี เขาค้อ
  นำท่านชม เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่า ผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฎิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ และเรียกตามๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว”
 
เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว 
  ที่เขาค้อมีร้านกาแฟดีๆ อยู่บนทำเลสูงๆ วิวสวยๆ สูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 1,000 เมตร "พิโน ลาเต้" PINO LATTE ตั้งอยู่บนทำเลสวยสุดยอด อยู่เลยวัดผาซ่อนแก้วขึ้นไปทางเชิงเขา ทำให้สามารถมองเห็นหุบเขาหลังวัดผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นบริเวณต่อเนื่องมาจากภูทับเบิกได้อย่างสบายๆ ท่ามกลางสายลมเย็นจากร่องเขา พร้อมกับกาแฟถ้วยอุ่นๆ ในมือ เก้าอี้เอนหลังสบายๆ
  นำท่านชมวิวถ่ายรูป ณ Routh 12 ร้านกาแฟชื่อดังกับบรรยากาศชิวๆ มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ดื่มด่ำกับอากาศสดชื่น เย็นสบาย
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.00 ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารครัวกำนัลจุล
13.00 แวะชม ไร่กำนัลจุล ไร่สวนเกษตรแบบผสมผสาน บุกเบิกนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเกษตร  อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ประสบความสำเร็จมายาวนานถึง 80 ปี  ปัจจุบันไร่กำนันจุลเป็นศูนย์รวมของฝากสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ “ไร่กำนันจุล” มีให้เลือกมากมายกว่า 200 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานานแสนนานของไร่กำนันจุล คือ “ปลาส้ม”
 
ไร้กำนันจุล 
  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1756 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์