รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์แก่งกระจาน 2 วัน

9112-tour-kaeng-krachan-2-days

กรุ๊ปเหมา ทัวร์เพชรบุรี เที่ยวแก่งกระจาน นำทุกท่านชม ถ้ำเขาหลวง ล่องแก่งเรือยาง (Rafting) หรือทั่วไปเรียกว่า ล่องเรือยางแก่งกระจาน แวะชม เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่เที่ยวที่สำคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี ระหว่างทางให้ท่านได้แวะซื้อของฝาก ของดี ของ จ. เพชรบุรี

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PBI4-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1)กรุงเทพฯ - จ. เพชรบุรี - ล่องแก่งเรือยาง (Rafting)

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. เพชรบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.00  นำท่าน ล่องแก่งเรือยาง (Rafting) หรือทั่วไปเรียกว่า ล่องเรือยางแก่งกระจาน ล่องแพยางแก่งกระจาน ล่องแก่งเรือยางเพชรบุรี ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร นั่นเอง โดยรายละเอียดก็คือการล่องเรือยางในแม่น้ำเพชรบุรี ด้วย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาชั่วโมงเศษผ่อนคลาย และสัมผัสกับวิถีชีวิตธรรมชาติของสองฟากฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างและสนุกกับเครื่องเล่นผจญภัยต่าง ๆที่อยู่ริมน้าเป็นกิจกรรมผจญภัยอาทิเช่น โดดสลิง โดดหอ โดดเชือก จิ้งจอกเวหา ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาแก่งกระจาน หากใครได้ผ่านมาแก่งกระจานแล้วไม่ได้ล่องแก่งแม่น้ำเพชรละก็เรียกกันว่ามาไม่ถึงแก่งกระจานกันเลยทีเดียวให้บริการรวม อุปกรณ์ชูชีพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเรือ และรถรับส่งระหว่างการล่องแก่ง
 
www.thetrippacker.comล่องเรือยางแก่งกระจาน 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  - ช้อปปิ้งของฝากของดีที่ เมืองเพชรบุรี - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00  นำท่านชม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืน
 
www.letscheckinmag.comโครงการชั่งหัวมัน 
  จัดเก็บสัมภาระ เช็คเอ๊าท์ พร้อมเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะชม เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่เที่ยวที่สำคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่า เป็น สัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี เพราะเมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่งที่จะได้เห็นโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล คือ เขาวัง ซึ่งมี เจดีย์ และอาคารสีขาวสะอาดเชาวังเป็นโบราณสถาน เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร เดิม เรียกว่า เขาสมน หรือเขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้าง พระราชวังสําหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเพชรนิสัย ศรีสวัสดิ์ ปลัดเมือง เพชรบุรีเป็นนายงานก่อสร้างจนสําเร็จเรียบร้อยเมื่อปีพ.ศ.2403 ทรงพระราชทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมือง เพชรเรียกกันติดปากว่า เขาวัง สืบมาจนบัดนี้
 
www.paipala.comเขาวัง 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารพวงเพชร
13.00  หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ให้ท่านแวะ ช้อปปิ้งของฝากของดีที่ เมืองเพชรบุรี
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 2174 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์