รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กาญจนบุรี ล่องแพเปียก 3 วัน

www.sites.google.comสะพานแม่น้ำแคว

ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรี ลงเรือล่องแพแทค เมืองกาญจนบุรี ชม น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง นำท่านชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KRI10-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - วัดถ้ำเสือ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ล่องแพเปียก

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. กาญจนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านแวะชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย รวมถึงยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวักาญจนบุรีพระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล เพราะตั้งอยู่บนเนินเขา ใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแวะเยี่ยมชมวัด สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท และนมัสการหลวงพ่อชินประทานพร
 
www.touronthai.comวัดถ้ำเสือ 
  ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่่อของจังหวัดกาญจนบุรี
 
www.sites.google.comสะพานแม่น้ำแคว 
 12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารแพโฟลท์ติ้ง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  พร้อมนำท่าน ล่องแพเปียก (ใช้เวลาโดยประมาณ 45 นาที)
 
www.travel.trueid.netล่องแพเปียก 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ – ซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ 

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00 

นำท่านเข้าชม ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ เดิมเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของบริษัทพร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ ซึ่งปิดไปเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ต่อมากองพลทหารราบที่ 9 ได้นำพื้นที่กองถ่ายฯเดิม มาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ำแบบย้อนยุค โดยเป็นการย้อนตำนานจากเมืองหน้าด่านในอดีตสู่ตลาดน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ภายในมีร้านจำหน่ายอาหารและขนมพื้นบ้าน ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้ง สตูดิโอถ่ายภาพชุดโบราณไว้บริการนักท่องเที่ยว

 
www.travel.mthai.comตลาดน้ำค่าย 

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารอาหารครัวกาญจน์

13.00  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากร้านแม่บัวคำ ของดีของเมืองกาญจน์
18.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1398 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์