รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กาญจนบุรี นั่งรถไฟมรณะ 2 วัน

www.kanchanaburi.centerถ้ำกระแซ

นำท่าน นั่งรถไฟ เพื่อไปสถานีถ้ำกระแซ ถ้ำกระแซ ถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดัง และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี เพราะถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุด และอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - น้ำตก หรือที่เรียกกันว่า "เส้นทางรถไฟสายมรณะ” (The Death Railway) ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเพื่อมาชมวิวเส้นทางรถไฟสายมรณะบริเวณถ้ำกระแซนี้ เป็นจำนวนมาก

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KRI11-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. กาญจนบุรี –นั่งรถไฟ เพื่อไปสถานีถ้ำกระแซ – น้ำตกไทรโยคน้อย  - ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ        

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. กาญจนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
11.00 

นำท่าน นั่งรถไฟ เพื่อไปสถานีถ้ำกระแซ ถ้ำกระแซ ถือเป็นจุดชมวิวที่โด่งดัง และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี เพราะถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุด และอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - น้ำตก หรือที่เรียกกันว่า "เส้นทางรถไฟสายมรณะ” (The Death Railway) ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเพื่อมาชมวิวเส้นทางรถไฟสายมรณะบริเวณถ้ำกระแซนี้ เป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่ต้องการมาเที่ยวชม สามารถมาได้ทั้งทางรถยนต์ และทางรถไฟ เพราะบริเวณถ้ำกระแซยังเป็นสถานีรถไฟ สำหรับจอดรับส่งผู้โดยสารด้วย

 
www.kanchanaburi.centerถ้ำกระแซ
12.15  ถึง สถานีถ้ำกระแซ ให้ท่านลงจากรถไฟ
13.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวแม่สมสอง
  นำท่านชม น้ำตกไทรโยคน้อย หรือ อีกชื่อว่า น้ำตกเขาพัง เป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นสถานีปลายทางของขบวนรถท่องเที่ยวรถไฟสายน้ำตก ซึ่งจะจอดให้ทุกคนได้ลงมาเล่นน้ำและสัมผัสกับธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้คนแถวนั้น เนื่องจากมีบริเวณให้สามารถ นั่งพักผ่อน ปูเสื่อ
 
www.paiduaykan.comน้ำตกไทรโยคน้อย 
  จากนั้นนำท่านเข้าชม ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ เป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์ และรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น พิพิธภัณฑ์นี้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ภายในบริเวณมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไปยังช่องเขาขาด ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินด้วยมือปราศจากเครื่องมืออันทันสมัยให้เป็นช่องสำหรับสร้างทางรถไฟ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของทางรถไฟปรากฏอยู่
 
www.thetrippacker.comช่องเขาขาด 
 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่าเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ทัวร์วันที่ 2) ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์- วัดถ้ำเสือ – ซื้อของฝากจากกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.30 เช็คเอาท์ออกจากที่พักโรงแรม
10.30 

นำท่านเข้าชม ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ เดิมเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของบริษัทพร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ ซึ่งปิดไปเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ต่อมากองพลทหารราบที่ 9 ได้นำพื้นที่กองถ่ายฯเดิม มาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นตลาดน้ำแบบย้อนยุค โดยเป็นการย้อนตำนานจากเมืองหน้าด่านในอดีตสู่ตลาดน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี ภายในมีร้านจำหน่ายอาหารและขนมพื้นบ้าน ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้ง สตูดิโอถ่ายภาพชุดโบราณไว้บริการนักท่องเที่ยว

 
www.travel.mthai.comตลาดน้ำค่าย 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารครัวชุกโดน
  จากนั้นพาท่านแวะชม วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย รวมถึงยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล เพราะตั้งอยู่บนเนินเขา ใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแวะเยี่ยมชมวัด สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท และนมัสการหลวงพ่อชินประทานพร
 
www.touronthai.comวัดถ้ำเสือ 
14.00 แวะซื้อของฝากจากกาญจนบุรี ณ ร้านแม่บัวคำ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1589 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์