รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กุยบุรี 2 วัน

9134-tour-kui-buri-2-daysโปรแกรมทัวร์ กุยบุรี นำท่านชม ชมสัตว์ป่า ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รับฟังคำแนะนำ และ เตรียมตัวชมช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ชมวัดตาลเจ็ดยอด วัดตาลเจ็ดยอด ตั้งอยู่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สิ่งน่าสนใจภายในวัดตาลเจ็ดยอด คือ รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) สนุกสนานกับกด์ และ ทีมงานจากนิววิวทัวร์ ปลอดภัยทุกการเดินทาง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PKN21-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ประจวบคีรีขันธ์ – อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมäรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารอ่าวไทย ซีฟู้ด
  เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี รับฟังคำแนะนำ และ เตรียมตัวชมช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
 
www.thailandhotelforums.comอุทยานน้ำตกพลิ้ว 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์วันที่ 2) วัดตาลเจ็ดยอด – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.30

นำท่านเดินทางไป วัดตาลเจ็ดยอด วัดตาลเจ็ดยอด ตั้งอยู่ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สิ่งน่าสนใจภายในวัดตาลเจ็ดยอด คือ รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ เมตร สุง ๑๘ เมตร น้ำหนักรวม 50,000 กิโลกรัม หล่อจากโลหะทองเหลืองเป็นชิ้นใหญ่ 16 ชิ้น ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้

 
www.thithongthiaohai.blogspot.comวัดตาลเจ็ดยอด 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารปลาทู เรสเตอรองท์
13.00  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1584 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์