รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์นครปฐม 1 วัน

9152-tour-na-khon-pa-thom-1days

โปรแกรมทัวร์ จ. นครปฐม ชมพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม นำทุกท่านเข้าสักการะ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของ พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป และ ชมความงามขององค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ชม เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NPT1-1BKK 

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – พระปฐมเจดีย์ - เจษฎา มิวเซียม – ตลาดน้ำวัดลำพญา – แอร์ออร์คิด

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางสู่ พระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

09.00

 

เดินทางถึง พระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม นำทุกท่านเข้าสักการะ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของ พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป และ ชมความงามขององค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 
องค์พระปฐมเจดีย์ 
10.00  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม พิพิธภัณฑ์รถโบราณ นครปฐม
10.30  นำทุกท่านเข้าขม เจษฎา เทคนิค มิวเซียม พิพิธภัณฑ์รถโบราณ นครปฐม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจจากการเดินทาง ไปท่องเที่ยวดูงานด้านเครื่องยนต์กลไก? ในทวีปยุโรปและอเมริกา ได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่รวบรวมรถยนต์หายากไว้มากมาย และจัดแสดงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
 
เจษฎา เทคนิค มิวเซียม 
11.30  ออกเดินทางสู่ ร้านอาหาร
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหารแพพิณทอง
13.00 ออกเดินทาง มุงสู่ ตลาดน้ำวัดลำพญา
13.30  เดินทางถึง ตลาดน้ำวัดลำพญา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมชมชื่นกับบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติ รวมทั้งปลานานาชนิดนับแสนตัวแหวก ว่ายรอ นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสที่นี่ รับรองว่า...จะไม่ผิดหวัง
 
www.paiduaykan.comตลาดน้ำวัดลำพญา 
14.30 ออกเดินทางสู่ "แอร์ออร์คิด" ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้
 
แอร์ออร์คิด 
14.45 เดินทางถึง"แอร์ออร์คิด" ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ ศูนย์รวมการผลิตกล้วยไม้ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไปจนถึงการจัดเตรียมกล้วยไม้เพื่อส่งออกไปยังไปประเทศต่างๆ
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ ขอบคุณที่ใช้บริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1588 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์