รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สระบุรี 2 วัน

www.painaidii.comวัดพระพุทธบาท

โปรแกรมทัวร์ นำท่านชม ถ้ำจอมพล เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ 5 พระราชทานในคราวที่เสด็จประพาสถ้ำด้วย ทรงจินตนาการว่าหินย้อยภายในถ้ำที่เรียกว่า“ผาวิจิตร” มีลักษณะเป็นริ้วไหมคล้ายอินทรธนูบนบ่าของ ทหารยศ แวะชม และ ถ่ายรูปที่ บ้านหอมเทียน และเลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SRI2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ- จ.สระบุรี – วัดพระพุทธบาท  - ล่องแก่งภูเกาะ ขับรถ ATV

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. สระบุรี  โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านกราบนมัสการ วัดพระพุทธบาท ร่วมปิดทองรอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขา สุวรรณบรรพต หรือ เขาสัจจพันธคีรี เพี่อเสริมพลังมงคลชีวิต
 
www.painaidii.comวัดพระพุทธบาท 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ล่องแก่งภูเกาะ
 
www.thailandtourismdirectory.go.thล่องแก่งภูเถาะ 
  ขับรถ ATV
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ไร่องุ่นปภัสรา  - น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10.00

เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

  ชม ไร่องุ่นปภัสรา ชิมผลิตภัณท์จากองุ่นสดๆ  มีทั้งไวน์ น้ำองุ่นสด เสาวรส ลูกเกด องุ่นกวน พร้อมกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น ขี่ม้าชมฟาร์ม
 
www.sunanthip.wordpress.comไร่องุ่นปภัสรา 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร.....
 

ได้เวลาสมควรนำท่านชื่นฉ่ำพักผ่อนกับสายน้ำไหลเย็น น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เพลิดเพลินกับร่มไม้ และสายน้ำหรือเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย

 
www.thai.tourismthailand.orgน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 
  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะ ซื้อของฝาก
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 745 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์