รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ปราณบุรี 3 วัน

9027-tour-pranburi-2days

โปรแกรมทัวร์ ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระรามหก ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ ปลูกเรียงรายไปตามแนวชายหาด ดำน้ำที่ เกาะกระจาน – เกาะท้ายทรีย์ (โดยประมาณ 2 ชั่วโมง) ชม วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัด ห้วยคต” ตั้งอยู่ ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PKN7-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1)กรุงเทพฯ - จ. ประจวบคีรีขันธ์ – พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านชม พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระรามหก ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ ปลูกเรียงรายไปตามแนวชายหาด ทุกองค์สร้างอย่างแบบยุโรปสิ่งที่น่ายกย่องของสถานที่แห่งนี้ ได้แก่ ความตั้งใจและความพยายาม ที่จะสร้างที่ประทับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศอย่างแท้จริงโดยปรับให้เข้ากับภูมิอากาศของไทยที่ร้อนชื้นได้เป็น อย่างดี สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพรรณไม้ร่มรื่นและหาดทรายขาวสะอาดตาผสานเสียงเกลียว คลื่นดังกระทบฝั่งอยู่เป็นระยะๆ นับเป็นบรรยากาศที่สงบและรื่นรมย์ดุจดังแต่กาลก่อน
 
www.thailandhotelforums.comมฤคทายวัน 
  เดินทางถึง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ภัตตาคารไฮ้เปียง
  เช็คอินเข้าที่พัก ณ นิชาวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา
  พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวดำน้ำที่ เกาะกระจานเกาะท้ายทรีย์

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00

ดำน้ำที่ เกาะกระจาน – เกาะท้ายทรีย์ (โดยประมาณ 2 ชั่วโมง)

 
www.traveleastthailand.orgดำน้ำ 
11.00 เดินทางกลับที่พัก

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

13.00  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ทัวร์วันที่ 3) วัดห้วยมงคล – ร้านของฝากแม่กิมลั้ง - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  เช็คเอาท์จากที่พักพร้อมสัมภาระ
10.30 แวะเที่ยวชม วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน นามใหม่จากห้วยคตเป็นห้วย“มงคล”ซึ่งปัจจุบัน ใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย
 
www.paiduaykan.comวัดห้วยมงคล 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารปลาทูเรสเตอรองค์
  แวะช้อปปิ้งที่ ร้านของฝากแม่กิมลั้ง
  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1830 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์