รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์แก่งกระจาน 3 วัน

9112-tour-kaeng-krachan-2-days

กรุ๊ปเหมา ทัวร์เพชรบุรี เที่ยวแก่งกระจาน นำทุกท่านชม ถ้ำเขาหลวง ล่องแก่งเรือยาง (Rafting) หรือทั่วไปเรียกว่า ล่องเรือยางแก่งกระจาน แวะชม เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่เที่ยวที่สำคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี ระหว่างทางให้ท่านได้แวะซื้อของฝาก ของดี ของ จ. เพชรบุรี

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PBI7-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. เพชรบุรี - ถ้ำเขาหลวง - โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. เพชรบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  ชม ถ้ำเขาหลวง ตั้งอยู่ที่อยู่บนเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนำสู่ทางลงถ้ำ เขาหลวงเป็นภูเขา ขนาดเล็กมียอดสูงสุดเพียง 92 เมตร มีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม สำหรับถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไฮไลต์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวง คือ การได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน
 
www.paiduaykan.comถ้ำเขาหลวง 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....
  นำท่านชม โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืนระจานกันเลยทีเดียวให้บริการรวม อุปกรณ์ชูชีพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเรือ และรถรับส่งระหว่างการล่องแก่ง
 
www.letscheckinmag.comโครงการชั่งหัวมัน 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) เขาพะเนินทุ่ง – ล่องแก่งเรือยาง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ชม เขาพะเนินทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประมาณ50กิโลเมตร เป็นภูเขาสูงประกอบด้วยทุ่งหญ้ากว้างสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,207เมตร ซึ่งบริเวณโดยรอบจะเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานา ชนิดมากมายสภาพภูมิประเทศจะมีความ สมบูรณ์และมีทิวทัศน์ ที่งดงาม นอกจากนี้พะเนินทุ่งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามสามารถ ชม ได้ตลอดทั้งปีถึึแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนก็ตาม เพราะหมอกดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่คลายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ ออกมาแล้วเกิดเป็นหมอกที่สวยงาม ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุมทั่วหุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็น ผืนป่าดงดิบเบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลาง เทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา บางครั้งอาจพบนกเงือกกรามช้างบินอยู่เหนือผืนป่า ที่พะเนินมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยจุดชมทะเลหมอกจะสามารถชมได้ 2 จุด คือ จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 และ 36
 
www.paiduaykan.comถ้ำเขาหลวง 
  นำท่านกลับที่พัก
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 

นำท่าน ล่องแก่งเรือยาง (Rafting) หรือทั่วไปเรียกว่า ล่องเรือยางแก่งกระจาน ล่องแพยางแก่งกระจาน ล่องแก่งเรือยางเพชรบุรี ล่องเรือยางแม่น้ำเพชร นั่นเอง โดยรายละเอียดก็คือการล่องเรือยางในแม่น้ำเพชรบุรี ด้วย ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาชั่วโมงเศษผ่อนคลาย และสัมผัสกับวิถีชีวิตธรรมชาติของสองฟากฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างและสนุกกับเครื่องเล่นผจญภัยต่าง ๆที่อยู่ริมน้าเป็นกิจกรรมผจญภัยอาทิเช่น โดดสลิง โดดหอ โดดเชือก จิ้งจอกเวหา ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาแก่งกระจาน หากใครได้ผ่านมาแก่งกระจานแล้วไม่ได้ล่องแก่งแม่น้ำเพชรละก็เรียกกันว่ามาไม่ถึงแก่งกระจานกันเลยทีเดียวให้บริการรวม อุปกรณ์ชูชีพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเรือ และรถรับส่งระหว่างการล่องแก่ง

 
www.thetrippacker.comล่องเรือยางแก่งกระจาน 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) จุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน - สวิสชีพฟาร์ม - ช้อปปิ้งของฝากของดีเมืองเพชรบุรี
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ชม จุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน จุดชมวิวสันเขื่อน ยามแดดร่มลมตก บนถนนที่เรียบกับกับเขื่อนจะมีรถยนต์จอดอยู่รายทาง ผู้คนมีทั้งเดินเล่นเพื่อรับลม ชมวิว หรือไปหยุดถ่ายภาพที่จุดชมวิวสันเขื่อน ที่สร้างล้ำไปในอ่างเก็บน้ำเล็กน้อย มีป้ายชื่อเขื่อนในความดูแลของกรมชลประทาน จ.เพชรบุรี มีเสาโลหะตั้งห่างเป็นช่องไฟแคบๆ กันนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเพลินแล้วพลัดตกลงไปในน้ำ หรือใครอยากสัมผัสบรรยากาศกลางลำน้ำ ก็ไปนั่งเรือชมเขื่อนได้ ในอ่างเก็บน้ำของที่นี่มีเกาะแก่งกระจายกันอยู่หลายเกาะมาก ให้ไปขึ้นเรือตรงจุดจอด มีบริการเรือพาชมเขื่อน ลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆ เหล่านั้น
 
www.thailandtopvote.comจุดชมวิวแก่งกระจาน 
  ชม Swiss Sheep Farm ฟาร์มแกะชะอำ มาร่วมสัมผัสกับบรรยากาศฟาร์มแบบสวิสท่าม กลางหุบเขาแห่ง ความรักที่ โอบล้อมคุณ ด้วยไออุ่นสไตล์ยูโรคันทรี ฟาร์มที่จะพาคุณข้ามเวลาไปสู่ความฝันอีกครั้ง ที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับการขี่ม้าชมวิว เลี้ยงแกะ ท่ามกลางทุ่งหญ้า และสนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมพิสูจน์รักแท้ที่สนุกสนานและสุดแสนโรแมนติก พร้อมทั้งคล้องกุญแจ แห่งรัก ที่ได้กล่าวขานสืบต่อกันมาว่า คู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจแห่งรักร่วมกัน จะสามารถครองความรักนิรันดร์ได้
 
www.tiewplearn.comสวิสชีฟฟาร์ม 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร…..
13.00 หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ให้ท่านแวะ ช้อปปิ้งของฝากของดีที่ เมืองเพชรบุรี
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 842 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์