รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์นครนายก 1 วัน

9083-tour-na-khon-na-yok-2-days

เหมาทัวร์ จ.นครนายก สนุกกับกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำนครนายก ชมทิวทัศน์ เขื่อนขุนด่านปราการชล (คลองท่าด่าน) นั่งรถรางชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบ ชม วัดพราหม์มณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NYK9-1BKK

 

ทัวร์วันเดียว) กรุงเทพฯ - จ.นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล (คลองท่าด่าน)  - วัดพราหม์มณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง  - ตลาดโรงเกลือ นครนายก - กรุงเทพฯ

07.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.00

ออกเดินทางสู่ จ.นครนายก โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  ชมทิวทัศน์ เขื่อนขุนด่านปราการชล (คลองท่าด่าน) นำท่านขึ้นสู่บริเวณสันเขื่อนนั่งรถรางชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบ และ พื้นที่ใต้เขื่อนที่สวยงาม เขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก  มีความยาวรวม  2,720 เมตร ความสูง 93 เมตร แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกการเดินทาง
 
www.pptvhd36.comเขื่อนขุนด่าน 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารไก่ย่างสองสาว
13.00  พาท่านชม วัดพราหม์มณี หรือ วัดหลวงพ่อปากแดง ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบัน เป็นวัดพัฒนา ตัวอย่าง ภายในบริเวณวัดร่มรื่น
 
www.travel.trueid.netวัดหลวงพ่อปากแดง 
  แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดโรงเกลือ นครนายก
 
www.edtguide.comตลาดโรงเกลือ 
  นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 860 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์