รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ไหว้พระกรุงเทพฯ

www.thai.tourismthailand.orgวัดโพธิ์

โปรแกรมทัวร์ สักการะ ศาลหลักเมือง ไหว้พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเทพไชยศรี เจ้าพ่อหอกลอง ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ "ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี ไหว้พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระพุทธรูปสำคัญ ศูนย์กลางความศรัทธาชาวไทย " แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมา ไหว้พระ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-BKK1-1BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ – ศาลหลักเมือง - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) - วัดชนะสงคราม –วัดอรุณฯ – วัดกัลยาณมิตร - กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ไหว้พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเทพไชยศรี เจ้าพ่อหอกลอง ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ "ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี"
 
www.edtguide.comศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ 
  ไหว้พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระพุทธรูปสำคัญ ศูนย์กลางความศรัทธาชาวไทย " แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมา"
 
www.thailandhotelforums.comวัดพระแก้ว 
  ไหว้พระ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ) "ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี
 
www.thai.tourismthailand.orgวัดโพธิ์ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....
  ไหว้พระ วัดชนะสงคราม ไหว้พระประธานในโบสถ์ และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ผู้นับถือความซื่อสัตย์  "ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรคร้ายพ่ายแพ้"
 
www.palanla.comวัดชนะสงคราม 
  ไหว้พระ วัดอรุณฯ สักการะพระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน"
 
www.khaosod.co.thวัดอรุณ 
  ไหว้พระ วัดกัลยาณมิตร ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก)  เพื่อความเป็นสิริมงคล "โชคดีมีชัย เดินทางปลอดภัย"
 
www.dpu.ac.thวัดกัลยานมิตร 
  เดินทางกลับ
18.30 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1796 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์