รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์อยุธยา (ไปรถ-กลับเรือ) 1 วัน

www.travel.trueid.netพระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดแห่งเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายลงในเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 2 เนื่องจากกองทัพพม่าใช้เป็นสถานที่บัญชาการรบ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-AYA3-1BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. อยุธยา - พระราชวังบางปะอิน  - วัดมหาธาตุ – วัดหน้าพระเมรุ - วัดโลกยสุธาราม  - ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) - ท่าเรือริเวอร์ซิตี้

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. อยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า(1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูย่าง)
 

พร้อมออกเดินทางสู่ พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

  เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
 
www.travel.trueid.netพระราชวังบางปะอิน 
 

เดินทางถึง วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม

 
www.paiduaykan.comวัดมหาธาตุ 
  ชม วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดแห่งเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายลงในเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่ 2 เนื่องจากกองทัพพม่าใช้เป็นสถานที่บัญชาการรบ ยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดมาจนถึงในปัจจุบัน และเป็นวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
www.edtguide.comวัดหน้าพระเมรุ 
  ชม วัดโลกยสุธาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางด้านหลังพระราชวังหลวง และโรงเรียนประตูชัย ใกล้กับวัดวรโพธิ์ และวัดวรเชษฐาราม จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา
13.00 ถึง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือ
  พร้อมบริการอาหารกลางวัน (2) แบบบุฟเฟ่ต์ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ
 
www.mgronline.comวัดเทวราช 
15.00 บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16.00 เดินทางถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1561 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์