รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สังขระบุรี 2 วัน

www.mgronline.comวัดเทวราช

นำท่านแวะชม สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 850 เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่า เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำซองกาเรีย ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ด่านเจดีย์สามองค์ หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ "หินสามกอง" เป็นจุดบอกเขตผ่านทาง พรมแดนไทย - พม่า ในแนวเขาตะนาวศรี ปัจจุบันบริเวณด่านเจดีย์สามองค์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KRI26-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี – สะพานอุตตมานุสรณ์ - ด่านเจดีย์สามองค์  - วัดวังก์วิเวการาม

03.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

04.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
09.30 

นำท่านแวะชม สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 850 เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่า เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำซองกาเรีย ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี

 
www.kanchanaburi.go.thสะพานอุตตมา 
12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร

  เดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อ "หินสามกอง" เป็นจุดบอกเขตผ่านทาง พรมแดนไทย - พม่า ในแนวเขาตะนาวศรี ปัจจุบันบริเวณด่านเจดีย์สามองค์
 
www.mgronline.comด่านเจดีย์สามองค์ 
  นำท่านชม วัดวังก์วิเวการาม หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสังขละบุรีแล้ว ยังเป็นวัดที่ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับคนพื้นถิ่น
 
www.chinsangtrip.comวัดวังวิเวก 
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) ตักบาตรพระมอญ ที่ เชิงสะพานหมู่บ้านวังกะ – กรุงเทพฯ
06.00 ตักบาตรพระมอญ ที่ เชิงสะพานหมู่บ้านวังกะ ชื่นชมวิถีชีวิตชาวมอญ และ สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า
08.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวแปดริ้ว อ. ทองผาภูมิ
13.00 หลังอาหารเดินทางต่อ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 637 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์