รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์บ้านกูด 3 วัน

เขาช่องกระจก1

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าฯชมความงามของ โลกใต้น้ำ สัตว์น้ำ พืชน้ำนานาชนิดทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม และตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ใต้น้ำ และการ สาธิตการให้อาหารปลา เช่น ปลาฉลามกบ ปลากระเบน โดย นักประดาน้ำ นำท่านขึ้นสู่ เขาธงชัย กราบสักการะพระพุทธกิติสิริชัยและอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดม-ศักดิ์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PKN11-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ- จ.ประจวบคีรีขันธ์ – วัดเขาช่องกระจก - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ- เขาธงชัย

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 นำท่านสมาชิกเดินทางถึง วัดเขาช่องกระจก ให้ท่านสมาชิกนมัสการพระพุทธบาทจำลองและชมทัศนียภาพของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ จนสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ห้องอาหาร
 
เขาช่องกระจก1 
12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร..

13.00  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าฯชมความงามของ โลกใต้น้ำ สัตว์น้ำ พืชน้ำนานาชนิดทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม และตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ใต้น้ำ และการ สาธิตการให้อาหารปลา เช่น ปลาฉลามกบ ปลากระเบน โดย นักประดาน้ำ
 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 
  นำท่านขึ้นสู่ เขาธงชัย กราบสักการะพระพุทธกิติสิริชัยและอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดม-ศักดิ์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมพระมหาเจดีย์เก้ายอดสีทองอร่าม นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพานอรามาสามารถมองเห็นชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาว
 
เขาธงชัย 
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร.....
  นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท หรือ บ้านกรูด รีสอร์ท
ทัวร์วันที่ 2) ดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.00 เดินทางไป ดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเล
 
www.traveleastthailand.orgดำน้ำ 
  รับประทานอาหารมื้อเที่ยง (5) ณ. บนเรือ
14.00 เดินทางกลับฝั่ง สู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.30  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  แวะนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน
 
www.paiduaykan.comวัดห้วยมงคล 
12.00 รับประทานอาหารที่ยง (8) ณ ร้านอาหารพวงเพชร
  พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1730 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์