รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์พิษณุโลก 3 วัน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ชม พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และยาวนานของเมืองพิษณุโลก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประสูติ และเจริญพระชันษาที่เมืองสองแควพิษณุโลกจนถึง 9 พรรษา โดยประทับที่พระราชวังจันทร์ แห่งนี้.. ปัจจุบันคงเหลือแต่เพียงลักษณะเค้าโครงให้พอได้เห็นบ้าง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PLK1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. พิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก 

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. พิษณุโลก โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร.....
  ชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เริ่มต้นที่ตัวเมืองพิษณุโลก ที่นี่มีวัดคู่บ้านคู่เมืองที่ถ้าใครไม่ได้มาสักการะถือว่าพลาด
 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
  ชม พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และยาวนานของเมืองพิษณุโลก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประสูติ และเจริญพระชันษาที่เมืองสองแควพิษณุโลกจนถึง 9 พรรษา โดยประทับที่พระราชวังจันทร์ แห่งนี้.. ปัจจุบันคงเหลือแต่เพียงลักษณะเค้าโครงให้พอได้เห็นบ้าง
 
พระราชวังจันทน์ 
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) ล่องแก่งน้ำเข็ก
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  หลังอาหารออกเดินทางสู่จุดเริ่มต้น ล่องแก่งน้ำเข็ก ทบทวนบริเวณน้ำนิ่งก่อนเริ่มต้น ล่องแก่งลำน้ำเข็ก สัมผัส แก่งท่าข้าม แก่งต้นไทร แก่งเวฟยาว แก่งพนาวัลย์ แก่งมรดกป่า แก่งปากยาง แก่งหินลาด แก่งวังตะเคียน
 
ล่องแก่งน้ำเข็ก 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) (แพคเกจล่องแก่ง)
  สมควรเวลาเดินทางกลับที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) พระราชวังโบราณ – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  ชม พระราชวังโบราณ โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ.2537 ภายในมีสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก และพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, วัดวิหารทอง สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารส ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานในอุโบสถวัดสระเกศ, วัดศรีสุคต สันนิษฐานว่าวัดศรีสุคตน่าจะเป็นวัดที่มีอยู่ก่อนการสร้างพระราชวังจันทน์ และวัดโพธิ์ทอง ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน ที่เหลือเพียงส่วนฐานเขียง มีเจดีย์รายประจำมุมทั้งสี่มุม เป็นต้น
 
พระราชวังโบราณ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร.....
  หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
19.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1251 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์