รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สุพรรณบุรี 1 วัน

www.suphan.bizสามชุกร้อยปี

นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน  และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์  ร้านข้าวห่อใบบัวบก เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จัดแสดงพันธุ์ปลาซึ่งรวบรวมมาจากต่างประเทศและพันธุ์ปลาไทยกว่า 50 ชนิด

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SPB2-1KK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ.สุพรรณบุรี - ตลาด 100 ปี สามชุก – บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ - พระนอนหงาย ที่ วัดพระนอน – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ - หอคอยบรรหาร-แจ่มใส - กรุงเทพฯ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.สุพรรณบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน  และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์  ร้านข้าวห่อใบบัวบก
 
www.suphan.bizสามชุกร้อยปี 
  เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จัดแสดงพันธุ์ปลาซึ่งรวบรวมมาจากต่างประเทศและพันธุ์ปลาไทยกว่า 50 ชนิด ชมอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยชมการแสดงของนักประดาน้ำให้อาหารปลาในอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
 
www.thailandhotelforums.comบึงฉวาก 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารกุ้งเป็น
  นำท่านสักการะ พระนอนหงาย ที่ วัดพระนอน พระพุทธรูปนอนหงาย ลักษณะเดียวกันกับที่ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 1 ใน Unseen in Thailand  และชม อุทยานวังมัจฉา ที่ชุกชุมด้วยปลานานาชนิด
อุทยานวังมัจฉา 
  ตำนานพระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี และมีกรุพระในองค์พระปรางค์ที่เป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณที่โด่งดังไปทั่วประเทศ
 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
  นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ คู่เมืองสุพรรณบุรี องค์พระสูง 20 เมตร อายุกว่า 1,000 ปี ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคด เรือนขุนช้างและอุทยานมัจฉา
 
www.suphan.bizวัดป่าเลไลย์ 
  ชม หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ภายใน สวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณยามเย็น
 
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส 
19.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความปประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 838 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์