รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ลพบุรี-สระบุรี 2 วัน

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

นำชมโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยวิทยากรบรรยายประวัติที่มา นำท่านกราบนมัสการ วัดพระพุทธบาท ร่วมปิดทองรอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขา สุวรรณบรรพต หรือ เขาสัจจพันธคีรี เพี่อเสริมพลังมงคลชีวิต พร้อมชมการแสดงจากศิลปินน้อยชาวไทยวนแคว้นโยนกอาณาจักรล้านนาเดิม ณ.ศูนย์วัฒนธรรมไทยยวน ชม พิพิธภัณฑ์เรือลุ่มน้ำป่าสัก

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SRI3-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ.ลพบุรี  - พระนารายณ์ราชนิเวศน์  - วัดพระพุทธบาท - สุวรรณบรรพต หรือ เขาสัจจพันธคีรี - ศูนย์วัฒนธรรมไทยยวน – พิพิธภัณฑ์เรือลุ่มน้ำป่าสัก – ตลาดท่าน้ำต้นตาล

06.30

พร้อมกัน ณ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางสู่ จ.ลพบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

09.00  นำชมโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยวิทยากรบรรยายประวัติที่มา
 
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
11.00 

นำท่านกราบนมัสการ วัดพระพุทธบาท ร่วมปิดทองรอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขา สุวรรณบรรพต หรือ เขาสัจจพันธคีรี เพี่อเสริมพลังมงคลชีวิต

 
www.painaidii.comวัดพระพุทธบาท 
12.00 

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร…..

13.00 พร้อมชมการแสดงจากศิลปินน้อยชาวไทยวนแคว้นโยนกอาณาจักรล้านนาเดิม ณ.ศูนย์วัฒนธรรมไทยยวน ชม พิพิธภัณฑ์เรือลุ่มน้ำป่าสัก                   
 
www.oknation.nationtv.tvพิพิธภัณฑ์เรือลุ่มน้ำป่าสัก 
  จากนั้นแวะชมวิถีชีวิตชาวไทยยวนที่ ตลาดท่าน้ำต้นตาล
 
ตลาดท่าน้ำต้นตาล 
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ หรือ เจดีย์ 500 ยอด - ไร่องุ่นปภัสรา  - น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00  นำทุกท่านสักการะถวายผ้าเหลืององค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ.พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ หรือ เจดีย์ 500 ยอด ที่มีความสวยงามประณีตเคลือบสีทองเจดีย์องค์ประธานประดับด้วยกระจกทับทิมล้อม
 
พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร.....
13.00 ชม ไร่องุ่นปภัสรา ชิมผลิตภัณท์จากองุ่นสดๆ  มีทั้งไวน์ น้ำองุ่นสด เสาวรส ลูกเกด องุ่นกวน พร้อมกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น ขี่ม้าชมฟาร์ม
 
www.sunanthip.wordpress.comไร่องุ่นปภัสรา 
  ได้เวลาสมควรนำท่านชื่นฉ่ำพักผ่อนกับสายน้ำไหลเย็น น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เพลิดเพลินกับร่มไม้ และสายน้ำหรือเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
 
www.thai.tourismthailand.orgน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 
  สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 349 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์