รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ชัยภูมิ ป่าหินงามเทพสถิตย์ ชวนพิศดอกกระเจียวบาน 2 วัน 1 คืน

140-tour-chaiyaphum-pa-hin-ngam-thepsathit-flowers-bloom-2-days-1-night

โปรแกรมทัวร์ชัยภูมิ เมื่อดอกกระเจียวบานอีกครั้ง  สักการะวัดป่าโนนสวรรค์และพระพุทธบาทดงหลวง ชมพุทธอุทยานผาน้ำย้อย แวะชม ชิม ช้อปที่ตลาดอินโดจีนริมแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพที่หาดหินเวินไชย แวะชมวัดถ้ำขาม  และในโปรแกรมทัวร์ชัยภูมินี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CPM1-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ น้ำตกตาดโตน - อุทยานแห่งชาติภูแลนคา - มอหินขาว

06.30

ต้อนรับคณะ ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   ริมถนนอังรีดูนังต์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของนิววิวทัวร์

พร้อมแล้วออก เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ดินแดนแห่งรอยต่อสาม ภาค อีสาน กลาง เหนือ จังหวัดชัยภูมิเมืองผู้กล้าพระยา 

และ บริการอาหารเช้า (1) และเครื่องดื่ม ชา –  กาแฟบนรถในระหว่างการเดินทาง

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ณ โรงแรมเลิศนิมิตร

หลังอาหารนำท่านสู่ น้ำตกตาดโตน เป็นน้ำตกที่สวยงาม ใกล้ที่ทำการอุทยานฯ มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ มีความสูงประมาณ 6  เมตร และกว้าง 50 เมตร ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกมี ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ศาลปู่ด้วง) มีประวัติว่า  เจ้าพ่อตาดโตนเป็นคนเชื้อสายเขมรอพยพเข้าเมืองไทย ในเวลาใกล้เคียงกับพ่อพระยาแล (พระยาภักดีชุมพล) ท่านบำเพ็ญตนเป็นชีปะขาวยึดมั่นในสมถะ กรรมฐาน ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และช่วยรักษาคนไข้ เป็นที่นับถือ เลื่อมใสของราษฎรมาก เมื่อถึงแก่กรรมจึงมีการสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพ สักการะไว้หลายแห่ง  

จากนั้นำท่านสู่  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอคือ อำเภอเมือง  บ้านเขว้า หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ์  ชมความมหัศจรรย์ของประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นเอง  มอหินขาว เสาหินขนาดยักษ์ 5 ต้น คือกลุ่มหินกลุ่มแรก ที่คล้ายวงกลมชั้นในสโตนเฮนจ์ในอังกฤษที่มี 5 ต้นเหมือนกัน  แต่ที่นี่ใหญ่กว่ามากๆ ทั้งแท่งหินและขนาดเส้นรอบวงของแท่งหิน 1 ใน 5 นั้นใหญ่ขนาดคนโอบกว่า 30 คน  และใหญ่กว่าที่ผาเทิบถึง 5 เท่าเรียงรายขนานแบแนวแสงตะวัน แต่ละต้นห่างกันไม่เกิน 15 เมตร สูงจากพื้นดินถึง 12 เมตร กลุ่มที่ 2  เป็นทุ่งหินรูปร่างต่างๆ คล้ายกับที่ทุ่งอเวเบรี่ในอังกฤษ  กินเนื้อที่หลายสิบไร่ตามจินตนาการเป็นได้ทั้งรูปสฟิงซ์  โขลงช้างลุยน้ำซึ่งเห็นหลังช้างทั้งโขลงบางแท่งก็เหมือนดอกเห็ดยักษ์ จากการสำรวจทางธรณีวิทยาทราบได้ว่าสภาพแปลกๆ  ของเสาหินดังกล่าวเกิดจากความแตกต่างขอหมวดหิน  กลุ่มโคราชที่ทับซ้อนกันอยู่ 2 หมวด คือหมวดหมู่หินภูกระดึงและหมวดหินพระวิหารและมีอายุระหว่าง 175-195 ล้านปี  สาเหตุที่เรียก มอหินขาว ก็เพราะเนื้อเสาหินจะอมโทนสีขาว  ชมทิวทัศน์ของเมือง  ชัยภูมิที่ผาหัวนาค หลังจากเก็บภาพความประทับใจของมอหินขาวแล้ว

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองชัยภูมิ

18.00

นำท่านเข้าพักที่ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

19.00

บริการอาหารเย็น (3) ณ  ร้านอาหาร 

หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยว อ.เทพสถิต อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม - บ้านเขว้า - อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

06.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ โรงแรม

07.00

นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอเทพสถิต สัมผัสกับสายหมอกยามเช้าเคล้าดอกกระเจียวบานสะพรั่งทั้งท้องทุ่งที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ชมหินรูปร่างแปลกตาเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ชมวิวที่สุดแผ่นดินเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูพังเหยแห่งนี้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 2 ก.ม. สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 846 ม. เป็นแนวรอยต่อระหว่างภาคอีสานกัลภาคกลาง ที่จุดชมวิวแห่งนี้จะมองเห็นวิวของสันสันเขาสลับซับซ้อนกันสวยงามมากปะทะกับสายลมที่พัดผ่านเย็นสบายตลอดวันแม้ในฤดูร้อน

11.30

บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านชม บ้านเขว้า เป็นแหล่งทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ผู้ที่นิยมใช้ผ้า พื้นเมืองของไทยมีทั้งลวดลายดั้งเดิมและลายที่คิดขึ้นใหม่ มีจำหน่ายทั้งผ้าผืนและตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผู้สนใจเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหล่านี้สามารถติดต่อร้านจำหน่ายผ้าไหมในตัว อำเภอบ้านเขว้าซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายร้าน

จากนั้นนำสักการะ อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ตั้ง อยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ ในตัวเมือง ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ตามประวัติเล่าว่า ในปี 2360 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 นายแล ซึ่งเป็นข้าราชการสำนักเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ได้อพยพครอบครัวและบริวารข้ามลำน้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้ำขุ่น บริเวณอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ต่อมาจึงได้ย้าย ชุมชนมาตั้งใหม่ที่โนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตร ได้ส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ต่อมาจึงย้ายชุมชนมาอยู่ที่บ้านหลวง ในเขตอำเภอเมืองปัจจุบัน และได้หันมาขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา ส่งส่วยแก่รัชกาลที่ 3 ไม่ขึ้นแก่เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์อีกต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้ง ขุนภักดีชุมพล (แล) เป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ครั้น พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ก่อการกบฎ ยกทัพเข้าตีเมืองนครราชสีมา ขุนภักดีชุมพลพร้อมเจ้าเมืองใกล้เคียงยกทัพไปสมทบกับคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่าย เจ้าอนุวงศ์เกิดความแค้นจึงย้อนกลับมาจับขุนภักดีชุมพลประหารชีวิตที่บริเวณ ใต้ต้นมะขามริมหนองปลาเฒ่า ด้วยความดีที่ขุนภักดีชุมพลมีต่อแผ่นดินไทยจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น พระยาภักดีชุมพล (แล)

19.00

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment-northeast
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 420 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์