รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 3 วัน

8259-tour-lei-phu-rua-chiangkan-3-days

โปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์จังหวัดเลย เที่ยวภูเรือ เชียงคาน เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดู สีกการะพระธาตุศรีสองรัก ล่องเรือแม่น้ำโขง แบบเต็มอิ่ม 3 วัน  และในโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-LEIJ3-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ –วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก – วัดโพนชัย –ไร่ทีเอสเอ - สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน

05.30

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน คอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ. เลย ระหว่างทางทีมงานจะบริการอาหารว่าง และ เครื่องดื่มตลอดกาลเดินทาง

06.00

นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.เลย ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่าง และ เครื่องดื่มบนรถ

11.00

รับประทานอาหารเที่ยง (1) กันที่ขนมจีนแม่บุญมีที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์

หลังอาหารนำท่านมุ่งสู่ วัดเนรมิตวิปัสสนา เพื่อชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ พระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 เสร็จในปีพ.ศ.2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกัน

นำท่านเดินทางสู่วัดโพนชัย เพื่อแวะชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน และซื้อของฝากกลับไปเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม สวนพืชพันธุ์ไม้ ไร่ทีเอสเอ คือ สวนไม้ดอก ที่มีการเพาะพันธุ์ไม้ดอก และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ และพืชผักแปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ ไฮไลท์ของ ที่นี่ คือ ลูกฟักทองยักษ์ น้ำหนักกว่า 10-50 กิโลกรัม อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพกับสวนดอกไม้เป็นที่ระลึก

ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด

17.00

เช็คอินเข้าที่พักที่ ชัชฎาแกรนด์ หรือ เทียบเท่า

18.00

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท (2)

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวภูเรือ - สวนกล้วยไม้ลุงวุฒิ – วัดป่าห้วยลาด – เชียงคาน – แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน

05.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า หลังทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย

นำทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวง และทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต

08.00

บริการอาหารเช้า (3) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สวนกล้วยไม้ลุงวุฒิ ซึ่งเป็นสวนกล้วยไม้ที่เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด โดยเฉพาะกล้วยไม้ นับร้อยพันธุ์ ทั้ง แคทลียา แวนด้า กล้วยไม้ตระกูลช้าง ตระกูลหวาย ฯลฯ ที่ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกให้ชม ได้ตลอดปี นอกจากกล้วยไม้ในเรือนเพาะชำ ตามคาคบไม้ใหญ่อย่างชมพู่ มะม่วง ขนุน ตลอดจนตามทางเดินในร่องสวน ก็จะเห็นกล้วยไม้สีชมพู ขาว ม่วง เหลือง แซมสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดป่าห้วยลาด ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบมาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา เมื่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์แล้ว หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่ออบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาด และหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป หลังจากนั้นก็มีพระภิกษุ สามเณร มาพักจำพรรษามิได้ขาด แต่ก็เป็นการอยู่เพียงชั่วเวลาหนึ่ง เสนาสนะที่อาศัยก็ได้ทำพียงชั่วคราว มีกระต๊อบมุงหญ้าคา พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่เท่านั้น

12.00

เดินทางถึง อ. เชียงคาน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมโขง (4)

หลังทานอาหาร ให้อิสระท่านเดินเล่น และช็อปปิ้งของฝาก ณ แก่งคุดคู้ สินค้าขึ้นชื่อ คือ มะพร้าวแก้ว กุ้งเต้นทอด จากนั้นนำท่านกลับไปยังตัวเมืองเชียงคาน

15.00

นำท่าน Check In เข้าที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์น่าหลงใหลของเชียงคาน เมืองที่ใครหลายคนอยากมาสัมผัส หากท่านชอบในความสงบเงียบเรียบง่าย ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับท่าน เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00

อิสระอาหารเย็น บริเวณถนนคนเดินมีร้านค้า และร้านอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทาน เชิญทุกท่านเดินท่องราตรีเมืองเชียงคานอย่างเต็มอิ่ม ก่อนกลับที่พัก คืนนี้หลับฝันดี ณ ริมโขง

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – สวนหินผางาม

06.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระให้ทุกท่านทำบุญใส่บาตรกันหน้าที่พัก (ชุดละ 50 บาท)

จากนั้นนำท่านไปลิ้มลอง ต้มเลือดหมูหรือข้าวเปียกเส้นร้านอร่อย (5)

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศยามเช้าของเชียงคานกันอีกหนึ่งรอบ และแวะไหว้พระที่วัดศรีคุณเมือง หรือท่านจะปั่นจักรยานก็ได้ แวะถ่ายรูปตามร้านต่างๆ ที่ตกแต่งแบบวิถีของชาวเชียงคานเรียบๆ แต่มีเสน่ห์ เชิญท่านเลือกหา เลือกซื้อของฝากเป็นที่ระลึกของเมืองเชียงคานให้คนทางบ้านกันอย่างเต็มที่ เช่น โปสการ์ดเสื้อยืด ผ้าขาวม้า

09.00

อำลา อ.เชียงคาน และออกเดินทางสู่ กุ้ยหลินเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมาก มาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (6)

13.00

หลังรับประทานอาหาร และทำธุรส่วนตัวเรียบร้อย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามรายทาง (อิสระอาหารเย็น)

22.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ที่ภูเรือ 1 คืน ที่เชียงคาน 1 คืน
3.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ ( เฉพาะคนไทย )
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- ชุดสำหรับเล่นน้ำ , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ 30% ของค่าทัวร์โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment-northeast
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1534 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์