รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เขาใหญ่ 3 วัน (สวนน้ำสวนสนุก ซีนิคอลเวิลด์)

www.triptravelgang.comช้อกโกแลตแฟคทอรี่

นำท่านสู่ ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า โกคาร์ท, รอกลอยฟ้า, คาร์ทครอส, ล็อกไรด์ (เล่นเครื่องเล่นได้ 2 ชนิดต่อท่าน) แวะชม เดอะช็อคโกแลตแฟคทอรี่ เขาใหญ่ ร้านเบเกอรี่บรรยากาศชิลล์ๆ ที่จำลองบรรยากาศให้เหมือนโรงงานช้อกโกแลต

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMA11-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา – ไร่ทองสมบูรณ์ – เดอะช็อคโกแลตแฟคทอรี่ เขาใหญ่  

06.00

พร้อมที่ จุดนัดพบ กรุงเทพฯ มัคคุเทศก์ และ ทีมงานต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยรถบัสปรับอากาศ วีไอพี

  (พร้อมบริการอาหาร (1) แบบกล่อง) บนรถ (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00 

นำท่านสู่ ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า โกคาร์ท, รอกลอยฟ้า, คาร์ทครอส, ล็อกไรด์ (เล่นเครื่องเล่นได้ 2 ชนิดต่อท่าน)

 
www.traave.comไร่ทองสมบูรณ์ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2)  ห้องอาหารไร่ทองสมบูรณ์
 

แวะชม เดอะช็อคโกแลตแฟคทอรี่ เขาใหญ่ ร้านเบเกอรี่บรรยากาศชิลล์ๆ ที่จำลองบรรยากาศให้เหมือนโรงงานช้อกโกแลต

 
www.triptravelgang.comช้อกโกแลตแฟคทอรี่ 
  นำท่านเดินทางเข้าสุ่ที่พัก พร้อมให้ท่านเช็คอินเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่ 3 ) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 2) Bonanza Exotic Zoo - สวนน้ำ ณ เดอะซีนิคอลเวิลด์เขาใหญ่
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
10.00 นำทุกท่านเดินทางไปชม Bonanza Exotic Zoo เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กมีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 100 กว่าไร่ ระยะทางเดินเป็นวงกลมรอบภูเขาขนาดเล็กประมาณ 700 เมตร
 
www.edtguide.comโบนันซ่าซู 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวจันผา
  นำท่านไปสนุกสนานกับสวนน้ำ ณ เดอะซีนิคอลเวิลด์เขาใหญ่
 
www.scenicalworld.comสวนสนุก 
18.00  รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารครัวเขาใหญ่
ทัวร์วันที่ 3) ปาริโอ - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – แวะซื้อของฝากระหว่างทาง – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำทุกท่านเข้าชม ปาลิโอ สถานที่แห่งนี้จัดนำเสนอและเลียนบรรยากาศแบบเมืองเก่าทางแถบยุโรปในสมัยก่อน โดยเน้นความรู้สึกที่เอนเอียงไปทางรูปลักษณ์เฉพาะในแบบอิตาเลี่ยน ทำการจำลองรูปแบบและกลิ่นอายของอารยธรรมเก่ามาตั้งไว้บนเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
www.mu-ku-ra.comปาลิโอ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารครูต้อ
13.00 นำท่านเข้าสักการะ หลวงพ่อขาว ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่ประดิษฐาน "พระพุทธสกลสีมามงคล" เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อใหญ่" เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบทนั่งปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตักกวัาง 27 เมตร สูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขา
 
www.touronthai.comวัดปุณณาราม 
  จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1395 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์