รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงคาน 4 วัน

www.packagetourhub.comวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-LEI1-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินเลย - อ.เชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ – แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน

08.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินเลย โดยสายการบินแอร์เอเชีย

11.45 ถึง สนามบินเลย
  รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหาร.....
 12.30

เดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองน่ารักที่เงียบสงบริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงความสวยงาม

  ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติ ความเป็นมาของชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
 
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ 
  นำท่านชม แก่งคุดคู้ ชม แก่งหินกลางลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง และให้ ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็น สินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน
 
แก่งคุดคู้ 
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (2) ณ. ร้านอาหาร.....
  หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน บนถนนชายโขง ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกชมสินค้าและของที่ระลึกต่างๆตามอิสระ
ทัวร์วันที่ 2) ภูทอก -    ภูลำดวน  - สกายวอล์ก – หาดนางคอย
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ขึ้นสู่ ภูทอก ภูเขาที่ไม่สูงมากนัก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ
 
ภูทอก 
  ชม ภูลำดวน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอปากชมที่มาแรงเป็นอย่างมาก ... จากตัวเมืองเลยมุ่งหน้าไปอ.เชียงคาน วิ่งเลาะริมโขงไปจนเกือบถึงตัวอำเภอปากชมสักประมาณ ๓ ก.ม.
 
www.pakchom60.blogspot.comภูลำดวน 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหาร.....
  ชม สกายวอล์ก พื้นกระจกใส พระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน เผยเป็นจุดที่มองเห็นแม่นํ้าเหืองไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง เกิดเป็นแม่นํ้า 2 สีได้ชัดเจน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
 
www.mgronline.comสกายวอล์ก 
  ชม หาดนางคอย อยู่ห่างจากเมืองเชียงคานประมาณ 14 กม. มีหาดทรายกว้างๆ มีนั่งร้าน อาหารเครื่องดื่มไว้บริการ ลงเล่นน้ำไม่ต้องกลัวว่าตัวจะเหนียวหรือน้ำจะเค็ม ตกเย็นมี Beach Bar ให้ชิลล์ริมหาดด้วย
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ณ. ร้านอาหาร.....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ทัวร์วันที่ 3) ภูลมโล   - อ. ด่านซ้าย – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – พระธาตุศรีสองรัก - ชาโตเดอเลย
07.00 รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ชม ภูลมโล ตั้งอยู่ในตำบลกกสะทอน  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูลมโลเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย สิ่งที่ทำให้ภูลมโลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในเวลานี้ คือ เป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่มีพื้นที่กว้างขวางนับ 1000 ไร่  นางพญาเสือโคร่งของภูลมโลจะไม่ได้มีให้ชมเพียงจุดเดียว แต่จะกระจายมีให้ชมในหลายจุดโดยจะบานแทรกตัว อยู่ในหุบเขา ป่าไม้และต้นหญ้า ภูลมโลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติ ที่สวยงามของขุนเขาและอากาศที่หนาวเย็นโดยนางพญาเสือโคร่งจะบานใน ช่วงกลางเดือน ม.ค. ของทุกปี ทั้งนี้ในแต่ละปีจะบานไม่ตรงกันก่อนเดินทางต้องเช็คข้อมูลอีกครั้ง
 
www.travel.mthai.comภูลมโล 
  เดินทางสู่ อ. ด่านซ้าย
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย
 
www.gotoloei.comพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร.....
  ชม พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ทว่าใครรู้บ้างว่าที่นี้มีความสำคัญเช่นไร ถ้าไม่ลองอ่าน 5 ข้อควรรู้ของพระธาตุศรีสองรัก
 
พระธาตุศรีสองรัก 
  ชม ชาโตเดอเลย ไวน์ “ชาโต เดอ เลย” (Chateau de Loei) ก่อตั้งโดยหมอชัยยุทธ กรรณสูต ผู้ก่อตั้งบริษัทอิตัลไทย ผลิตไวน์คุณภาพมาตรฐานสากลตามกฎหมายใหม่เป็นเจ้าแรกในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. 2534 หลังรัฐบาลสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน ออกกฏหมายให้ประชาชนผลิตไวน์ได้ ตอนนั้นมีผู้ยื่นเรื่อง 8 ราย Chateau de Loei เป็นเจ้าแรก อย่างไรก็ตามหมอชัยยุทธได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2547 ทิ้งตำนานหน้าหนึ่งของวงการไวน์ไทยให้ทายาทได้สืบสาน
 
www.jenney09.wordpress.comชาโตเดอเลย 
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (8) ณ. ร้านอาหาร.....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ทัวร์วันที่ 4) อ.ภูเรือ – ลานต้นคริสต์มาส - น้ำตกปลาบ่า  - ไร่สตรอเบอรี่ ณ ภูเรือ  - แวะซื้อของฝากระหว่างทาง – สนามบินเลย – สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรือ ตามเส้นทางที่สวยงามลัดเลาะไปตามเขา
 

ชม ลานต้นคริสต์มาส ที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย แห่งนี้จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพศจิกายนไปถึงมกราคม ชื่อว่า"เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ" โดยจะอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ข้างๆบ้านนายอำเภอภูเรือ จุดเด่นอยู่ที่ต้นคริสต์มาสบานเต็มลาน สีแดงสวยงาม แล้วยังมีกังหันที่ถือเป็นแลนด์มาร์ค และมีมุมถ่ายภาพอีกมากมาย สามารถเขาชมได้ไม่เสียค่าเข้าชม ด้านหน้ามีร้านกาแฟสดและร้านขายของที่ระลึกอีกด้วย

  ชม น้ำตกปลาบ่า อยู่ห่างจาก อ.ภูเรือ ประมาณ 17 กม. ห่างจากถนนเลย-หล่มสัก บริเวณแยกบ้านกกโพธิ์-แสนเอี้ยม ประมาณ 6 กม. แต่หากจะใช้เส้นทางที่ใกล้กว่า มีอีกเส้นทางหนึ่งเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้นถ้าหากมาจากตัวอำเภอเมืองเลย คือให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างโรงเรียนชุมชนภูเรือ ไป ต.ปลาบ่า ประมาณ 7-8 กิโลก็จะเจอกับป้ายทางเข้า น้ำตก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 1กิโลเมตร
 
น้ำตกปลาบ่า 
  ชม ไร่สตรอเบอรี่ ณ ภูเรือ มองไปทางไหนก็เห็นแปลงสตรอเบอรรี่ละลานตาไปหมด พื้นที่อันกว้างขวางพอที่จะให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชม พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่แสนสดชื่นในไร่ได้สบายๆ
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหาร.....
  ได้เวลาเดินทางสู่ สนามบินเลย
  แวะซื้อของฝากระหว่างทาง
18.00 เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
18.55 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1728 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์