รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ระยอง 3 วัน

9060-tour-rayong-3-days

แพคเก็จทัวร์ ระยอง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง น้ำตกเขาชะเมา อนุสาวรีย์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง วัดญาณสังวราราม อ่างศิลา เรามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญในการนำเที่ยว และ มีความรู้ในข้อมูลสถานที่เป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและความรู้ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยว

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ระยอง –วัดญาณสังวราราม

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)

 

นำท่านเข้าเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ชมโลกใต้ทะเลสีสันของความงดงาม มีปลามากมายทั้งปลาสวยงาม ปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาหมอทะเล ฉลามกระเบน ปลากุดสลาด ซึ่งอยู่ในกลุ่มปลาเก๋าที่มีราคาแพง ชั้นล่างจะพบฉลามกบ ปลาสาก หรือ ปลาน้ำดอกไม้ดุร้าย พบหอยหนามเล็ก ซึ่งกำลังออกไข่

 
www.thailandscanme.comแสดงพันธ์สัตว์น้ำ 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารบ้านไร่สายลม
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) อนุสาวรีย์สุนทรภู่ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม สวนผลไม้สุภัทราแลนด์ เป็นสวนผลไม้ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม มีผลไม้ประเภท มังคุด ทุเรียน เงาะ  ลองกอง  ส้มโอ ช่วงผลไม้ออกราวปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน การเข้าชม สวนผลไม้ นักท่องเที่ยวสามารถมาซื้อตั๋วที่บริเวณข้างหน้า ประชาสัมพันธ์หลังจากนั้นเราจะมีมะพร้าวอ่อนหรือ น้ำมะพร้าวปั่นสดๆเย็นชื่นใจเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะขึ้นรถไฟเพื่อเข้าไปสู่ อาณาบริเวณของ สวนซึ่งมีถึง 800 ไร่ โดยรถแต่ละคันทางสวนเราก็จะจัดให้มีไกด์บรรยายประจำรถที่ คอยให้ความรู้และให้ความสนุก ท่ามกลางบรรยากาศที่ในทุกวันแทบจะหาไม่ได้เลยก็ว่าได้ โดยจะนำท่านเข้าสู่สวนผลไม้ที่ แบ่งเป็น สัดส่วนตามชนิดของผลไม้ กว่า 20 ชนิด ซึ่งจะหมุนเวียนกันออกตามฤดูกาล

 
www.edtguide.comสวนสุภัทราแลนด์ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านบ้านระเบียงไม้
16.00 เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
18.00 รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารป้ายา ซีฟู้ด
ทัวร์วันที่ 3) อนุสาวรีย์สุนทรภู่ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
11.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารตำนานป่า
  นำท่านแวะ ตลาดบ้านเพ ชื่อเต็มๆ ว่าตลาดเทศบาลบ้านเพ เป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักดีทั้งคนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว เพราะเป็นแหล่งขายของหลากหลายชนิด ส่วนมากเน้นไปทางของกิน โดยเฉพาะพวกของทะเลสดๆ ของแห้งนานาชนิด ขนมของฝากมากมาย ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องแวะมาซื้อจากตลาดบ้านเพ ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
 
www.sites.google.comบ้านเพ 
  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1127 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์