รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เสม็ด 3 วัน

9063-tour-samet-3-days

แพคเก็จทัวร์ ระยอง นำเที่ยว อนุสาวรีย์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง เรามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญในการนำเที่ยว และ มีความรู้ในข้อมูลสถานที่เป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและความรู้ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยว แวะซื้อของฝากที่ ตลาดบ้านเพ ให้ท่านได้พักผ่อนไปกับการเดินทางบนรถปรับอากาศ VIP ชั้นดี

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - ท่าเรือเทศบาล – ท่าเรืออ่าวกลาง – ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเทศบาล โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารระเบียงไม้ สาขา 2
13.00 ถึง ท่าเรือเทศบาล เดินทางข้ามเรือโดยสารไปเกาะเสม็ด เรือใช้เวลาในการเดินทางเพียง 30 นาที
  เรือเข้าจอดที่ ท่าเรืออ่าวกลาง ปัจจุบันท่าเรือหน้าด่านจะเต็มไปด้วยร้านอาหาร และ ร้านสะดวกซื้อเยอะถือว่าเป็นแหล่งรวมของกินของใช้บนเกาะเสม็ดอีกจุด ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ทรายแก้ว วิลล่า รีสอร์ท
  ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย - ทัวร์รอบเกาะเสม็ด ดำน้ำ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

08.00

ให้ทุกท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.00 ทัวร์รอบเกาะเสม็ด ดำน้ำ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
 
www.traveleastthailand.orgดำน้ำ 
 15.00 กลับเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ร้านอาหารปลายทะเล ซีฟู้ด เกาะเสม็ด
  กลับเข้าสู่ที่พัก ทรายแก้ว วิลล่า รีสอร์ท
ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย – เกาะเสม็ด – ท่าเรือเทศบาล - กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 จากนั้น เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.30 เดินทางออกจาก เกาะเสม็ด
  ถึง ท่าเรือเทศบาล
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหารผัดไทยคุณไกร
 13.00 เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  พร้อมซื้อของฝาก ตลาดบ้านเพ
 
www.sites.google.comบ้านเพ 
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 467 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์