รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์จันทบุรี (นอนโฮมสเตย์) 2 วัน

www.77kaoded.comเหยี่ยวแดง

แพคเก็จทัวร์ จันทบุรี ล่องแพชมเหยี่ยวแดงฝูงใหญ่ ล่องแพเปียกชมธรรมชาติ ชมทุ่งหอยนางรม ชมธรรมชาติป่าชายเลน อิสระเล่นเครื่องเล่นทางน้ำภายในที่พัก สไลเดอร์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CTI6-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. จันทบุรี –  ล่องแพชมเหยี่ยวแดงฝูงใหญ่ - ล่องแพเปียกชมธรรมชาติ ชมทุ่งหอยนางรม ชมธรรมชาติป่าชายเลน

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. จันทบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ สะพานแพ โฮมสเตย์
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์
13.00 ล่องแพชมเหยี่ยวแดงฝูงใหญ่
 
www.77kaoded.comเหยี่ยวแดง 
  ล่องแพเปียกชมธรรมชาติ ชมทุ่งหอยนางรม ชมธรรมชาติป่าชายเลน
  สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) อิสระเล่นเครื่องเล่นทางน้ำภายในที่พัก - แวะซื้อของฝาก ของดี ของ จ. จันทบุรี - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์

ให้ท่าน อิสระเล่นเครื่องเล่นทางน้ำภายในที่พัก สไลเดอร์

10.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารคุณต้อม อ. แหลมสิงห์
13.00  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะซื้อของฝาก ของดี ของ จ. จันทบุรี
18.00  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 429 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์