รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เกาะแสมสาร 2 วัน

www.traveleastthailand.orgดำน้ำ

นำท่านชม เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อ เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI9-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ชลบุรี - เกาะแสมสาร – ดำน้ำดูปะการัง – หรือ - นั่งเรือช่องกระจก

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
  นำท่านเดินทางสู่ เกาะแสมสาร
  นำท่านเดินทางไปยัง จุดดำน้ำ ดำน้ำดูปะการัง และ ความสวยงามของโลกใต้น้ำ
 
www.traveleastthailand.orgดำน้ำ 
  หรือ สามารถ นั่งเรือช่องกระจก ชมความสวยงามของโลกใต้น้ำได้
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) แบบกล่อง (เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบนเกาะไม่มีการประกอบอาหาร)
 

เดินทางกลับที่พัก

18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) เขาชีจรรย์   - ซิลเวอร์เลค”(Silverlake)  - ซื้อของฝากร้านบัวตอง – กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านชม เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อ เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชป็นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ความสูง 109 เมตร

 
www.travel.kapook.comเขาชีจรรย์ 
  จากนั้นนำท่านเดินทางไป ไร่องุ่นใกล้เมืองพัทยา นาม“ซิลเวอร์เลค”(Silverlake) เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น และล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจำเมืองพัทยา ซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้เป็นของอดีตนางเอกชื่อดัง คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ สุพรรษา ที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม นอกจากจะสามารถกินลมชมวิว สัมผัสอากาศอันริสุทธิ์ภายในไร่อุง่นซิลเวอร์เลคแล้ว ตรงข้ามไร่องุ่นยังมีร้านอาหาร ที่ทางไร่ไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว บรรยากากาศของร้าน สีสันสวยงามมองเห็นวิวไกลสุดตา
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารลุงสไว
  แวะซื้อของฝากกลับบ้าน ที่ ร้านบัวตอง
  สมควรเวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 777 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์