รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ระยอง 1 วัน

9171-tour-rayong-1-days

แพคเก็จทัวร์ ชมชีวิตสัตว์น้ำ และโลกใต้ทะเล ที่ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง (Rayong Aquarium) ของกรมประมง ที่นี่มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบของ Underwater World ท่านจะได้สัมผัสชีวิตสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด มีทั้งปลาทะเลหลากหลายพันธุ์ ปลาสวยงาม ปะการังและดอกไม้ทะเลหลากสีสัน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-RYG8-1BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ระยอง – บ้านเพ – ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง - หาดสวนสน  - ตลาดบ้านเพ - กรุงเทพฯ

07.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

08.00

มุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  ถึง บ้านเพ
  ชมชีวิตสัตว์น้ำ และโลกใต้ทะเล ที่ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดระยอง (Rayong Aquarium) ของกรมประมง ที่นี่มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบของ Underwater World ท่านจะได้สัมผัสชีวิตสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด มีทั้งปลาทะเลหลากหลายพันธุ์ ปลาสวยงาม ปะการังและดอกไม้ทะเลหลากสีสัน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงแบบจำลองของเรือประมง และเครื่องมือจับปลาชนิดต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วย
 
www.thailandscanme.comแสดงพันธ์สัตว์น้ำ 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ. ร้านอาหารตำนานป่า
  หลังอาหาร นำท่านไปสัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของ หาดสวนสน ชมทิวสนทะเลขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่สองฟากทางโค้งเข้าหากัน เหมือนซุ้มประตูธรรมชาติยาวประมาณ 1 กม. เป็น Lovely Way ที่โรแมนติคมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
www.หัวหิน.comหาดสวนสน 
  ให้ท่านได้แวะซื้อของฝากจาก ตลาดบ้านเพ
16.00  ได้เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1959 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์