รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์พัทยา 2 วัน (สวนน้ำรามายณะ)

สวนน้ำรามายณะ

นำทุกท่านเที่ยวชม สวนน้ำรามายณะ พัทยา สวนน้ำระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ดีที่สุด และน่าตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาในใจของคุณ นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชม และเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CBI22-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - จ. ชลบุรี - สวนน้ำรามายณะ พัทยา

06.00

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ. ชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

  รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูทอด)
10.00  นำทุกท่านเที่ยวชม สวนน้ำรามายณะ พัทยา สวนน้ำระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด ดีที่สุด และน่าตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาในใจของคุณ
 
สวนน้ำรามายณะ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหารสวนน้ำรามายณะ พัทยา
  ให้ท่านได้สนุกสนานกับ สวนน้ำรามายณะ ต่อ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00

รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ตลาดน้ำ 4 ภาค – ตลาดหนองมน – กรุงเทพฯ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชม และเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ
 
www.ipattaya.comตลาดน้ำ4ภาค 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารลุงไสว
13.00 แวะซื้อของฝากกลับบ้าน ที่ ตลาดหนองมน
14.00 เดินทางกลับที่หมาย…โดยสวัสดิ์ภาพ
18.00 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1529 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์