รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงราย 1 วัน โปรแกรมไหว้พระ 9 วัด (เริ่มเชียงราย)

1257-tour-chiang-rai-1-day-wai-pra-9-wat

โปรแกรมทัวร์เชียงราย  ไป-กลับ ใช้รถโค้ช VIP/รถตู้VIP โปรแกรมทัวร์เริ่มต้นที่เชียงใหม่ สักครั้งในชีวิตท่านควรไปนมัสการกราบไหว้พระทั้ง 9 วัดที่ควรไปทางเหนือ และในโปรแกรมทัวร์เชียงรายนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้  พร้อมทั้งอาหารสุดพิเศษ

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CRI1-1CRI

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยวพระธาตุจอมแว่ - พระธาตุจอมหมอกแก้ว - พระธาตุจอมแจ้ง - พระธาตุจอมผ่อ - พระธาตุดอยจอมทอง - พระธาตุจอมสัก - พระธาตุจอมจัน - พระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุจอมจ้อ

เช้า

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ จังหวัดเชียงราย พร้อมออกเดินทางด้วยรถโค้ช VIP/รถตู้ VIP

มุ่งหน้าสู่ พระธาตุจอมแว่ วัดพระธาตุจอมแว่ ตั้งอยู่ที่ อ.พาน กล่าวกันว่า สร้างขึ้นในสมัยพระยางำเมือง เจ้าเมืองพะเยาราว พ.ศ. 1839 ใน ตอนที่พระองค์เสด็จมาถึงดอยซางคำหรือดอยจอมแว่ เพื่อทอดพระเนตรอาณาเขตอาณาจักรของพระองค์ คำว่า “แว่” มีความหมาย 2 นัยยะด้วยกัน คือ นัยยะที่ 1 แปลว่า แวะ ถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ส่วนนัยยะที่ 2 เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง พระธาตุจอมหมอกแก้ว วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว มีตำนานเล่าว่า สร้างขึ้นครอบจอมปลวกที่เชื่อว่าบรรจุอัฐิเชื้อพระวงค์พระองค์หนึ่ง ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนหมอกควันสี ดำ ก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ

ออกเดินทางไปต่อที่ พระธาตุจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง ต. แม่สรวย อ.แม่สรวย ตาม ตำนานเล่าว่า องค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระบรมศาสดาจากพระเถระรูปหนึ่ง ซึ่งเดินธุดงค์มาถึงบริเวณที่ตั้งพระธาตุ โดยขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพอดี จึงได้ตั้งชื่อองค์พระธาตุว่า 'พระธาตุจอมแจ้ง' ซึ่งคำว่า “แจ้ง” ในภาษาเหนือ หมายถึง เช้า โดยถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐาน จะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

เดินทางต่อไปยัง พระธาตุจอมผ่อ วัดอรัญวิเวกคีรี ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า สันนิษฐาน ว่าน่าจะสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2263 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้รับการบูรณะปฏิสังขณ์ขึ้นใหม่ จึงได้ ค้นพบแผ่นเงินจารึกโบราณ จารึกเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างองค์พระธาตุ คำว่า “ผ่อ” เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่าง ในชีวิต

พระธาตุดอยจอมทอง วัดดอยทอง หรือ ดอยตอง ในภาษาเหนือ ต.เวียง อ.เมืองสร้าง ขึ้นในสมัยพระเจ้าพังคราช แห่งโยนกนครไชยบุรีศรีเชียงแสน พร้อม ๆ กับพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุจอมสัก เชื่อกันว่าถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานจะมั่งมีทรัพย์สินเงินทองสถาน ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งภายในวัดพระธาตุดอยจอมทอง คือ พระวิหาร มีลักษณะเป็นพระวิหารแบบร่วมสมัย ระหว่างศิลปล้านนาและรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย และมีการตกแต่งภายในพระวิหารด้วยจิตรกรรมที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธ ศาสนา

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านข้าวซอยพอใจ ซึ่งเป็นร้านข้าวซอยที่อร่อยและขึ้นชื่อประจำจังหวัดเชียงราย

บ่าย

ออกเดินทางต่อไปยัง พระธาตุจอมสัก วัดพระธาตุจอมสัก ต.บ้านดู่ อ.เมือง สร้าง ขึ้นในสมัยพระเจ้าพังคราช แห่งโยนกนครไชยบุรีศรีเชียงแสน เดิมชื่อว่าพระธาตุบ้านดอยยาง จนถึงปี พ.ศ. 2490 ครูบาคำหล้าสังวโร พระเกจินักบุญของคนเหนือได้ทำการบูรณะพระธาตุขึ้นมาใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “พระธาตุจอมสัก” จนถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ จะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นพาทุกท่าน

เดินทางต่อไปยัง พระธาตุจอมจัน วัดจอมจัน อ. แม่จัน สร้าง ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2458 แล้วเสร็จในพ.ศ. 2468 โดยพระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เห็นนิมิตในคืนหนึ่งเป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสี เขียว บน ดอยที่ตั้งขององค์พระธาตุ เช้าวันรุ่งขึ้นพระครูบาทิพย์จึงขึ้นไปสำรวจดูบนยอดดอยแห่งนี้ และเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจ แสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

พระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมกิตติ อ. เชียงแสน องค์ พระธาตุเดิมสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุดอยจอมทองและพระธาตุจอมสัก ในสมัยพระเจ้าพังคราช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเถระนามว่า 'พระพุทธโฆษา' นำมาถวายพระองค์ในครั้งนั้น จึงแบ่งพระเกศาธาตุเพื่อ สร้างพระธาตุทั้ง 3 องค์ในเวลาเดียวกันนั้น เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ ได้เป็นเจ้าคนนายคน

พระธาตุจอมจ้อ วัดจอมจ้อ อ. เทิงจาก คัมภีร์โบราณอ้างว่า เป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระบรมมหาศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวที่ พระองค์ทรงเสร็จเผยแพร่พระพุทธศานามาถึงล้านนา พระองค์ทรงพำนักอยู่ใต้ต้น อโศกบนดอยใกล้น้ำอิง พญานาคที่อาศัยในน้ำแห่งนั้นเกิดเลื่อมใสในพุทธานุภาพ จึงได้ขอพระเกศาของพระองค์เพื่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นในบริเวณเดียวกันนั้น ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่ง เหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ

เย็น

บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านภูแล เป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งที่เชียงราย

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย ส่งท่านกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากเชียงราย
3. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
4. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ยารักษาโรค
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1675 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์