รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน ดอยตุง ภูชี้ฟ้า แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ ดอยแม่สลอง (เริ่มเชียงราย)

1356-tour-chiang-rai-3-days-doi-tung-phu-chee-fah-mae-sai-golden-triangle-doi-mae-salong

โปรแกรมทัวร์เชียงรายแบบเต็มอิ่ม  นำท่านท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ขึ้นดอยตุงชมสวนแม่ฟ้าหลวง เที่ยวชมอุทยานภูชี้ฟ้า เที่ยวชมวัดร่องขุ่น แวะชม ชิม ช้อปไนท์บาร์ซ่า เดินทางสู่สามเหลี่ยมทองคำชมวิวฃายแดนสามประเทศ 

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CRI3-3CRI

 

ทัวร์วันที่ 1) ท่องเที่ยวดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - วัดพระแก้ว - ภูชี้ฟ้า

08.00

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ จ.เชียงราย พร้อมออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP

08.30

พาท่านขึ้นดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอกไม้ดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนัก  สร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2534 ภายในสวนถูกตกแต่ง ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว งานประติมากรรมนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า "ความต่อเนื่อง" นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงามมาก

ออกจากสวนดอยตุง พาเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง เป็น ที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า ปลูกแบบง่ายๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระตำหนักสร้างด้วยไม้ทั้งหลังโดยมีโครงเหล็กอยู่ภายใน ไม้ในการสร้างเป็นไม้ลังใส่สินค้าที่การท่าเรือฯ คลองเตย ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จย่า เมื่อสร้างออกมาแล้วสวยงามยิ่งนัก รูปแบบการสร้างเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนากับบ้านพื้นเมืองสวิตเซอร์ แลนด์ ที่เพดานห้องโถงทำเป็นเพดานดาว  บริเวณ ด้านหลังพระตำหนักมีระเบียงยื่นออกไป เมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงาม บริเวณขอบระเบียงมีกระบะปลูกไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม พระตำหนักเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยจะต้องมีมัคคุเทศก์ของพระตำหนักเป็นผู้นำเยี่ยมชม

12.00

บริการอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านข้าวซอยป้าหลอย ซึ่งเป็นร้านที่อร่อยและขึ้นชื่อประจำจังหวัดเชียงราย

13.00

นำท่านออกเดินทางเที่ยวชม วัดพระแก้ว เดิม ชื่อวัดป่าญะ หรือป่าเยียะ (ป่าไผ่ชนิดหนึ่ง) ต่อมาในปี พ.ศ.๑๙๗๗ ได้เกิดฟ้าผ่าลงองค์พระเจดีย์พังทลายลง และได้พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ณ พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ วัดนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า "วัดพระแก้ว" ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานครที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามลำดับ

จากนั้นเดินทางไกลมุ่งสู่ภูชี้ฟ้า เช็คอินเข้าที่พัก ณ ไร่ร่มโพธิ์ทอง รีสอร์ท (1) นั่งชมวิวสวยๆ ชมพระอาทิตย์ตกที่หน้ารีสอร์ท

18.00

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหาร ไร่ร่มโพธิ์ทอง รีสอร์ท

พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บแรงพรุ่งนี้เตรียมตัวขึ้นภูชี้ฟ้า คืนนี้หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์...

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยววนอุทยานภูชี้ฟ้า - สถานีเกษตรดอยผาหม่น - น้ำตกอุ่นภูซาง - วัดร่องขุ่น - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ - หอนาฬิกาเชียงราย - ไนท์บาร์ซ่า

04.00

พาทุกท่านเดินทางขึ้นไปยัง วนอุทยานภูชี้ฟ้า จุด ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของเชียงรายอีกแห่งหนึ่ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น มีความสูง 1,628 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปลายยอดของภูชี้ฟ้า ชี้ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ในตอนเช้าจะมีหมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ทำให้สามารถเห็นภาพพระอาทิตย์ขึ้นผ่านพ้นทะเลหมอก ถือเป็นภาพที่สวยมาก

07.30

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ บริเวณลานชมวิว ไร่ร่มโพธิ์ทอง รีสอร์ท

08.30

ออกเดินทางสู่ดอยผาหม่น แวะเข้าห้องน้ำ ชมวิวหน้า สถานีเกษตรดอยผาหม่น เป็น ศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาสสีแดง หลากสีหลายพันธุ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวดอกไม้จะออกดอกสวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม รอบบริเวณยังมีทิวทัศน์สวยงามดูแล้วสดชื่นท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น

จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกภูซาง ชมน้ำตกอุ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ของจังหวัดพะเยา ชมน้ำตกภูซาง ช็อปปิ้งเลือกซื้อผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ OTOP

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหารเคียงดอย

13.30

นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น ออก แบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง

15.00

พาท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ผู้สร้างเมืองเชียงรายและ เชียงใหม่

16.00

เดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม... (2) เช็คอินเข้าที่พักในตัวเมืองเชียงราย

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหารโตกตอง

20.00

พาชม หอนาฬิกาเชียงราย ซึ่งจัดแสดงด้วยระบบ Light & Sound สีสันงดงาม ออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากนั้นพาไปเดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเชียงราย และ ไนท์บาร์ซ่า เลือกซื้อสินค้าถูกใจ สินค้าทำมือ ของฝากจากเชียงราย

21.30

เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดี...ราตรีสวัสดิ์...

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวดอยแม่สลอง - ไร่ชา - พระธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ - สามเหลี่ยมทองคำ - ล่องเรือแม่น้ำโขง เกาะดอนซาว - พระเจ้าล้านตื้อ - ตลาดแม่สาย - ซื้อของฝาก

07.00

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม...

08.00

หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านสู่ ดอยแม่สลอง นั่งชมวิวเทือกเขาสลับซับซ้อนระหว่างทาง  บน ดอยแม่สลองเป็นที่ตั้งหมู่บ้านของชาวจีนยูนานที่อพยพมาจากกองพล 93 ของจีน เข้ามาก็ได้นำชาคุณภาพดีมาปลูกจนกลายเป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียง เชิญชิมชา เลือกซื้อชาคุณภาพดี

เที่ยวชม ไร่ชา ที่กว้างใหญ่เดินชมและถ่ายภาพไร่ชา

จากนั้นพาขึ้นนมัสการ พระธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยแม่สลอง  แวะซื้อของฝากจากตลาดดอยแม่สลอง  สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางต่อ

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหารเชียงแสน ริเวอร์ไซด์

13.00

จากนั้นเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า-ลาว ชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง พานั่งเรือ ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพชายแดนสามประเทศ แล้ววกเข้าฝั่งประเทศลาวชมวิถีชีวิตชาวลาวริมแม่น้ำโขง พาขึ้น เกาะดอนซาว เกาะของประเทศลาว อยู่กลางแม่น้ำโขง เดินชมสินค้าจากฝั่งลาวชอปปิ้งกันตามอัธยาศัย

กลับมาขึ้นฝั่งที่สามเหลี่ยมทองคำ ชมช้างและตุงเฉลิมพระเกียรติ นมัสการพระเจ้าล้านตื้อ หรือ พระเจ้าสี่แผ่นดิน ที่ประดิษฐานโดดเด่นที่สามเหลี่ยมทองคำ

14.30

ขึ้นเหนือสุดแดนสยามที่ อำเภอแม่สาย แวะตลาดแม่สาย ช็อป ปิ้งตลาดแม่สาย มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ามาจากประเทศจีนและพม่า เช่น กระเป๋าเดินทาง เห็ดหอมแห้ง ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ผ้าห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณี พลอย ทับทิม หยก แต่ถ้าหากต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือ CD ก็ต้องข้ามไป ช็อปปิ้งที่ตลาดท่าขี้เหล็กในฝั่งพม่า ทางทัวร์บริการจัดทำบัตรผ่านแดนให้ ท่านที่ไม่ต้องการข้ามไปฝั่งพม่าก็เดินช็อปปิ้งในฝั่งไทยไม่ต้องเสียค่าผ่าน แดน สินค้าฝั่งไทยมีทุกสิ่งที่ฝั่งพม่ามียกเว้นพวกสินค้าผิดกฏหมายต่างๆ เช่น โทรศัพท์  ซีดีเถื่อน และสินค้าแบรนด์เนมปลอมต่างๆ  ถ้าโปรแกรมก่อนหน้ารักษาเวลาได้ไม่ผิดแผนก็จะมีเวลาชอปปิ้ง 1:40 ชม.

17.00

พร้อมกันที่จุดนัดหมายเพื่อเรียกรถมารับ แล้วเดินทางกลับเข้าเชียงราย

18.30

พาท่านไปซื้อของฝากเช่น แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม หมูยอ สารพัดของฝากจากเชียงราย

19.00

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหารภูแล

20.00

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 8 มื้อ
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากเชียงราย
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ (ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
4. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ยารักษาโรค
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 459 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์