รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ไหว้พระธาตุ 9 จอม (เชียงราย-เชียงใหม่)

142-tour-wai-budda-relic-9-chom-chiang-rai-chiang-mai

โปรแกรมทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่ 4วัน 3คืน พร้อมพักผ่อนในวันสบายพร้อมอาหารหลากรส แวะนมัสการ 9 พระธาตุหลักของทางเหนือ ชมความงามวัดร่องขุ่น  เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แวะซื้อของตลาดทุ่งเกวียน

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROV1-4BKK

  

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยวพระธาตุจอมแว่ - พระธาตุจอมหมอกแก้ว - วัดร่องขุ่น

06.00

ต้อนรับคณะทัวร์ ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์

06.30

ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย

บริการอาหารเช้า (1)แบบกล่องบนรถระหว่างการเดินทาง
(เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ) และทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหาร โรงแรมเวียงตาก 2 ริมแม่น้ำปิง

บ่าย

เดินทางถึงเชียงราย ดินแดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก

แวะนมัสการ พระธาตุจอมแว่ (พระธาตุที่ 1) อ.พานได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราว จ.ศ. ๖๕๖ (พ.ศ. ๑๘๓๗) ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแว่ แว่เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง

จากนั้นแวะนมัสการ พระธาตุจอมหมอกแก้ว (พระธาตุที่ 2) อ.แม่ลาว ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใดยังไม่มีปรากฏหลักฐาน แต่มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ๑oo กว่าปีที่แล้ว ชาวบ้าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนั้นได้เข้าไปหาของป่า และได้พบจอมปลวกมีลักษณะคล้ายพระธาตุ ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆลูกหนึ่ง และในบริเวณนั้นมีต้นไม้ที่ ชาวเหนือเรียกว่าต้นส้มป่อยอยู่มากมาย มีลักษณะโน้มเอียงเหมือนพญานาค และได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่แตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ชาวบ้านจึงได้พากันกราบไหว้จอมปลวกนั้น ใครจะเข้าไปทำอะไรในป่าบริเวณนี้ต้องมาต้องมากราบไหว้บูชาขออนุญาตเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานา ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุ อัฐิของเชื้อพระวงค์ในสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นมาครอบจอมปลวกภายหลัง ความเชื่อ ในการไหว้พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ

จากนั้นแวะชม วัดร่องขุ่น วัดสีขาวประดับด้วยกระจกเงาสะท้อนแสงงามระยิบระยังจับตาจับใจผู้มาเยือน ซึ่งออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย

18.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมแสนภู หรือเทียบเท่า

19.00

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านหลู้ลำแควหวาย ร้านอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงราย

หลังอาหารนำท่านสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ผู้สร้างเมืองเชียงราย

เดินเที่ยวช้อปปิ้งเชียงรายไนท์บาซาร์หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวพระธาตุจอมจ้อ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน - พระพุทธนวล้านตื้อ - สามเหลี่ยมทองคำ - พระธาตุจอมจัน - พระธาตุจอมสัก - พระธาตุดอยจอมทอง

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางนมัสการ ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมจ้อ (พระธาตุที่ 3) อ.เทิง เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิที่อยู่คู่เมืองเทิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ประวัติพระธาตุจอมจ้อจากคัมภีร์เก่าแก่ที่ตั้งโดยนักปราชญ์ผู้ชำนาญในด้านภาษาบาลีของอำเภอเมืองเทิง(เมืองเถิง) ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมจ้อ จ้อ หมายถึง พูดดี พูดเก่ง ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ

จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดพระพระธาตุจอมกิติ (พระธาตุที่ 4) อ.เชียงแสน ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมกิตติเชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองโยนกนคร

12.30

บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารริมน้ำโขง

บ่าย

นมัสการ พระพุทธนวล้านตื้อ ที่สามเหลี่ยมทองคำชายแดนสามแผ่นดิน ไทย ลาว พม่า ช้อปปิ้งของฝากจากเชียงแสน

จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดพระธาตุจอมจัน (พระธาตุที่ 5) อ.แม่จัน ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุจอมจัน เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ วัดพระธาตุจอมสัก (พระธาตุที่ 6) อ.เมือง ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ วัดพระธาตุดอยจอมทอง (พระธาตุที่ 7) หรือ วัดพระธาตุดอยทอง (หรือวัดพระธาตุดอยตอง ตามสำเนียงคนเชียงราย) เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งใน “เก้าจอม” ของสถานที่อันเป็นมงคลนามของจังหวัดเชียงรายโดยวัดพระธาตุดอยจอมทองนี้ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนที่พญามังรายมหาราช จะเสด็จมาพบพื้นที่บริเวณนี้ และโปรดให้สร้างเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 1805 โดยตามประวัติที่มีการกล่าวถึงวัดพระธาตุดอยจอมทองระบุว่าสร้างขึ้นในรัช สมัยพญาเรือนแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองไชยนารายณ์ (บริเวณอำเภอเวียงชัยปัจจุบัน) นี พ.ศ. 1483 โดยในการสร้างวัดครั้งนั้น ได้มีการสร้างองค์พระเจดีย์ประธานของวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมหาเถระชาวลังกาได้นำมาถวายแด่พญาพังคราชแห่งเมืองโยนกนาคพันธุ์ ซึ่งพญาพังคราชได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 3 ส่วน และนำไปประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ได้แก่ พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุดอยจอมทองแห่งนี้พระเจดีย์ประธานของวัดพระธาตุดอยจอมทอง มีลักษณะเป็นเจดีย์ล้านนาพุกาม

18.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมแสนภู หรือเทียบเท่า

19.00

บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้าน อาหาร...

หลังอาหารนำท่านชมหอนาฬิกาเปลี่ยนสี หอนาฬิกาที่งดงามวิจิตรตระการจา ซึ่งออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย อีกเช่นกัน

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยวพระธาตุจอมแจ้ง - พระธาตุจอมผ่อ - พิพิธภัณฑ์สบันงาผ้าโบราณ - เครื่องเงินวัวลาย - ร่มบ่อสร้าง

07.00

บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดพระธาตุจอมแจ้ง (พระธาตุที่ 8) เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรปเก่าแก่ และเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

นำท่านสมัสการ วัดพระธาตุจอมผ่อ (พระธาตุที่ 9) ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมผ่อ ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต

12.00

บริการอาหารเที่ยง (8) ณ ห้องอาหารดอยสะเก็ด

บ่าย

นำท่านสู่ หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สบันงาผ้าโบราณ บริเวณที่เรียกกันว่า “ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่” บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่มีคำเชิญชวนว่า “ชมกรุผ้าโบราณล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ตั้งอยู่อาคารจัดแสดงเป็นอาคารชั้นเดียว ชมภาพเก่าของบ้านเมืองและผู้คนที่ใส่กรอบติดไว้ ปัจจุบันมีผ้าโบราณอยู่ราวหกพันชิ้น แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่และเงื่อนไขอื่นๆ จึงแสดงได้เพียงไม่ถึงพันชิ้น วิธี การจัดแสดงผ้าโบราณของที่นี่ มีกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มภาษาเป็นตัวกำหนด โดยแบ่งพื้นที่หลักๆ เป็นห้อง ๕ ห้อง คือห้องไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ ไทลาว และไทโยนก แต่ละห้องจะมีผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์และ ผู้พูดภาษาดังกล่าวมาให้ได้เห็น ทั้งผ้าที่มาจากไทย จีน ลาว พม่า เวียดนาม ฯลฯ ผ้าผืนไหนหรือชุดไหนมีความสำคัญเป็นพิเศษด้วยเอกลักษณ์ หรือความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ก็จะนำใส่หุ่นจัดแสดง มีภาพถ่ายเก่าวางประกบ และจัดข้าวของเครื่องใช้ประกอบให้ใกล้เคียงกับความจริงที่สุด อาทิ ในห้องไทเขินซึ่งมี “ผ้าจากราชสำนักเจ้าฟ้าเชียงตุง” ก็จะจำลองบรรยากาศมุมหนึ่งของท้องพระโรงมาไว้ หรือในห้องไทโยนก ก็จะมีเครื่องแต่งกายพร้อมข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าดารารัศมีมาให้ได้ดูกัน

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เครื่องเงินที่ชุมชนวัวลาย เช่นกัน ชม ร่มบ่อสร้าง เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาวต่างประเทศ สาเหตุที่เรียกว่าร่มบ่อสร้างเพราะร่มนี้ผลิตกันที่บ้านบ่อสร้าง สมัยก่อนชาวบ้านจะทำร่มกันใต้ถุนบ้าน แล้วนำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้านเพื่อผึ่งแดดให้แห้ง สีสันและลวดลายบนร่มนั้นสะดุดตาผู้พบเห็น มีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ ร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา แต่ละชนิดมีวิธีทำอย่างเดียวกัน

18.00

นำท่านสู่ที่พักณ โรงแรม...ระดับ 4 ดาว... เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00

บริการอาหารเย็น ณ (9) ภัตตาคาร....

หลังอาหารนำท่านเดินช้อปปิ้งไนท์บาซาร์เชียงใหม่

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยว จ.ลำปาง ตลาดทุ่งเกวียน - ไม้กลายเป็นหิน (อำเภอบ้านตาก)

07.00

บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

อำลามหานครเชียงใหม่ เดินทางกลับ

เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกและอาหารพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ ตลาดทุ่งเกวียน

นำท่านแวะชม ไม้กลายเป็นหิน ฟอสซิลโบราณอายุประมาณแปดแสนกว่าปี ที่อำเภอบ้านตาก

12.30

บริการอาหารเที่ยง (11) ณ ร้านอาหารจินตนา

หลังอาหาร เดินทางกันต่อ

ระหว่างทางแวะซื้อสินของฝาก จ. นครสวรรค์

19.00

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 1,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่
method-of-payment
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 520 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์