รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงราย-ดอยตุง-เชียงใหม่ 5 วัน 2 คืน

2467-tour-chiang-rai-doi-tung-chiang-mai-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์เชียงราย พร้อมการพักผ่อนที่เต็มที่ พาท่านเที่ยวชมพระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง แวะวัดร่องขุ่น พาท่านสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ชมหมีแพนด้าและหมีโคอาล่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ และในโปรแกรมทัวร์เชียงรายนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ12-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เชียงราย

18.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯให้การต้อนรับท่าน และ คอยอำนวยความสะดวก

18.30

ออกเดินทางสู่ จ. เชียงราย โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) และ เครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเชียงราย – ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง - แม่สาย

06.00

รุ่งอรุณที่ จ.เชียงราย นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

เดินทางขึ้นสู่ ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า)

10.00

นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนา และ ชาเล่ย์ที่สวยงาม

จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหารร้านเฮือนจั๋นคำ

13.00

อำลา ดอยตุง เปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ อ.แม่สาย

15.00

นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า, ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ซีดีต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง บริเวณดินแดน ที่สามประเทศมาบรรจบกัน

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหารเอกโอชา

หลังอาหารให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ

20.30

เดินทางกลับสู่ ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเชียงราย - วัดร่องขุ่น – บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน – เชียงใหม่ - หมีแพนด้า

07.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ตามเส้นทางสาย แม่สรวย-เวียงป่าเป้า

ระหว่างทางให้ท่านชม บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน (6) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

13.30

นำท่านขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และ เป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย

แล้วเดินทางลงสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

15.00

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ฑูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน และ ชมความน่ารักของแพนด้าน้อย หลินปิง ชมความน่ารักของ หมีโคอาล่า สามชิกใหม่ของสวนสัตว์

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (7) แบบขันโตก ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฯลฯ

21.00

เดินทางกลับสู่ ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พัก โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่ หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ – พระธาตุคู่ – โครงการดอยขุนกลาง – บ้านถวาย - ช้อปปิ้ง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์

นำท่านเดิน ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และ พืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น

เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ และ สามารถชมทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหารครัวมิตรภาพ

13.30

บ่ายนำท่านชม โครงการเกษตรหลวงขุนกลาง ชมแปลงปลูกพืชเมืองหนาว และ ดอกไม้นานาชนิด เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากพืชผักเมืองหนาว ผลไม้แช่อิ่มได้ตามอิสระ

15.00

เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง แวะบ้านถวาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของ จ.เชียงใหม่ เครื่องไม้แกะสลักต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆ

16.00

ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่ และ ของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (10) ร้านอาหารเรือนแพ 2

จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรี และ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

20.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้,รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(พักห้องละ 2 ท่าน)
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. เครื่องดื่มบริการบนรถและของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง
7. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพ,ค่าซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ค่าอาหาร กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มตามอัตราที่โรงแรมกำหนด
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินของท่าน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่า ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก , ค่ารถบัส และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5. การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ 25 ท่าน)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1206 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์